สหรัฐอเมริกายังคงเป็นผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่ที่สุดของโลก

301

รายงานและสถิติใหม่ล่าสุดให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกายังคงเป็นผู้นำในการส่งออกอาวุธไปยังโลก

ตัวเลขล่าสุดจากการค้า อาวุธระหว่างประเทศระบุว่า จากปี 2014  -2018  มีอัตราเพิ่มขึ้น 7.8%  เมื่อเทียบกับช่วงปี 2009-2013 นอกจากนี้ยังแสดงถึงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 ในช่วงเวลาระหว่างปี 2004 ถึงปี 2008

ตามรายงานที่ออกโดยสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสตอกโฮล์ม เปิดเผยว่า ผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่ที่สุดของโลกห้ารายระหว่างปี 2557-2561 ซึ่งประกอบด้วยสหรัฐอเมริกา รัสเซีย ฝรั่งเศส เยอรมนีและจีนเป็นหนึ่งในห้าอันดับแรกของโลก

ในช่วงเวลานี้สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศสและเยอรมนีได้เพิ่มการส่งออกอาวุธอย่างมีนัยสำคัญ  การส่งออกของจีนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและรัสเซียประสบกับการส่งออกที่ลดลง

ส่วนผู้นำเข้าอาวุธรายใหญ่ห้าประเทศ  คือซาอุดิอาระเบีย อินเดีย อียิปต์ ออสเตรเลีย และแอลจีเรีย  

จากข้อมูลของสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสตอกโฮล์ม  ระบุว่า การถ่ายโอนอาวุธไปยังตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 87   ระหว่างปี 2009 ถึงปี 2018 และในทางตรงกันข้ามการส่งอาวุธไปยังส่วนอื่น ๆ ของโลกมีอัตราที่ลดลง 

จากข้อมูลของ euronews พบว่า 25 ประเทศส่งออกอาวุธ ถือว่าส่วนใหญ่ 99%  เป็นผู้ส่งออกอาวุธสำคัญของโลกและ 87% ของอาวุธเหล่านี้ได้ถูกส่งออกจากอเมริกาเหนือและยุโรปไปยังส่วนอื่น ๆ ของโลก

tasnimnews