สหรัฐอเมริกายังคงเป็นผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่ที่สุดของโลก

301

รายงานและสถิติใหม่ล่าสุดให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกายังคงเป็นผู้นำในการส่งออกอาวุธไปยังโลก

ตัวเลขล่าสุดจากการค้า อาวุธระหว่างประเทศระบุว่า จากปี 2014 -2018 มีอัตราเพิ่มขึ้น 7.8% เมื่อเทียบกับช่วงปี 2009-2013 นอกจากนี้ยังแสดงถึงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 ในช่วงเวลาระหว่างปี 2004 ถึงปี 2008

ตามรายงานที่ออกโดยสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสตอกโฮล์ม เปิดเผยว่า ผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่ที่สุดของโลกห้ารายระหว่างปี 2557-2561 ซึ่งประกอบด้วยสหรัฐอเมริกา รัสเซีย ฝรั่งเศส เยอรมนีและจีนเป็นหนึ่งในห้าอันดับแรกของโลก

ในช่วงเวลานี้สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศสและเยอรมนีได้เพิ่มการส่งออกอาวุธอย่างมีนัยสำคัญ การส่งออกของจีนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและรัสเซียประสบกับการส่งออกที่ลดลง

ส่วนผู้นำเข้าอาวุธรายใหญ่ห้าประเทศ คือซาอุดิอาระเบีย อินเดีย อียิปต์ ออสเตรเลีย และแอลจีเรีย

จากข้อมูลของสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสตอกโฮล์ม ระบุว่า การถ่ายโอนอาวุธไปยังตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 87 ระหว่างปี 2009 ถึงปี 2018 และในทางตรงกันข้ามการส่งอาวุธไปยังส่วนอื่น ๆ ของโลกมีอัตราที่ลดลง

จากข้อมูลของ euronews พบว่า 25 ประเทศส่งออกอาวุธ ถือว่าส่วนใหญ่ 99% เป็นผู้ส่งออกอาวุธสำคัญของโลกและ 87% ของอาวุธเหล่านี้ได้ถูกส่งออกจากอเมริกาเหนือและยุโรปไปยังส่วนอื่น ๆ ของโลก

tasnimnews