27 มีนาคม 2020

เรื่องล่าสุด

10  คำถาม โควิด-19   ที่สหรัฐฯ ไม่กล้าตอบ ?

ในขณะที่ความคิดเห็นส่วนใหญ่ผู้คน ถูกมองว่า “เมืองอู่ฮั่น” เป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่กระจายของไวรัสสายพันธ์ใหม่  โควิด-19   แต่พฤติกรรมของสหรัฐบางอย่างก่อให้เกิดความสงสัยและครางแคลงอย่างมาก   แม้แต่รัฐบาลจีนได้ขอให้สหรัฐฯออกมาอธิบายและชี้แจงอย่างเป็นทางการ

10  คำถาม โควิด-19   ที่สหรัฐฯ ไม่กล้าตอบ ?

ในขณะที่ความคิดเห็นส่วนใหญ่ผู้คน ถูกมองว่า “เมืองอู่ฮั่น” เป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่กระจายของไวรัสสายพันธ์ใหม่  โควิด-19   แต่พฤติกรรมของสหรัฐบางอย่างก่อให้เกิดความสงสัยและครางแคลงอย่างมาก   แม้แต่รัฐบาลจีนได้ขอให้สหรัฐฯออกมาอธิบายและชี้แจงอย่างเป็นทางการ