20 พฤศจิกายน 2020

เรื่องล่าสุด

เยเมน: ห้องปฏิบัติการอาวุธต้องห้ามของตะวันตก

ฮามิด อับดุลกอเดร์ อันตาร์ (Hamid Abdul Qadir Antar )ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีของรัฐบาลแห่งชาติเยเมนกล่าวว่า ประเทศนี้ได้กลายเป็นพื้นที่ทดสอบอาวุธต้องห้ามของตะวันตก โดยที่บริษัทขายอาวุธของสหรัฐอเมริกาและอังกฤษใช้เยเมนเป็นสนามทดสอบอาวุธ  ทว่าสงครามครั้งนี้ยังมีการใช้อาวุธทำลายล้างที่ร้ายแรงและรุนแรงระดับสากลใส่พลเรือน ทำลายโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงทำลายบ้านเรือนของประชาชน"

เยเมน: ห้องปฏิบัติการอาวุธต้องห้ามของตะวันตก

ฮามิด อับดุลกอเดร์ อันตาร์ (Hamid Abdul Qadir Antar )ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีของรัฐบาลแห่งชาติเยเมนกล่าวว่า ประเทศนี้ได้กลายเป็นพื้นที่ทดสอบอาวุธต้องห้ามของตะวันตก โดยที่บริษัทขายอาวุธของสหรัฐอเมริกาและอังกฤษใช้เยเมนเป็นสนามทดสอบอาวุธ  ทว่าสงครามครั้งนี้ยังมีการใช้อาวุธทำลายล้างที่ร้ายแรงและรุนแรงระดับสากลใส่พลเรือน ทำลายโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงทำลายบ้านเรือนของประชาชน"