28 กุมภาพันธ์ 2021

เรื่องล่าสุด

รายงาน : สงคราม 7 ปีในเยเมน ประชาชนต้องเผชิญชะตากรรมแห่งความอดอยาก

องค์การสหประชาชาติระบุว่า มีผู้คนราว 16 ล้านคนซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรเยเมนกำลังอดอยาก และเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ขององค์กรยังเตือนด้วยว่าในจำนวนดังกล่าวราวห้าล้านคนอยู่ในภาวะอดอยากและรอความตาย จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติระบุว่า ชาวเยเมนประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์กำลังต้องการความช่วยเหลือและเด็ก 400,000 คนที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบกำลังทุกข์ทรมานจากภาวการณ์ขาดอาหารอย่างรุนแรง ทำให้เยเมนต้องพึ่งพาการนำเข้าเพื่อตอบสนองความต้องการด้านอาหารส่วนใหญ่และฝ่ายต่างๆในความขัดแย้งในเยเมนได้ขัดขวางความช่วยเหลือในช่วงหกปีที่ผ่านมา ในการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว นาย Mark Lukok เจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์และการทำงานของสหประชาชาติกล่าวว่า:ก่อนสงคราม เยเมนเป็นประเทศยากจนที่มีปัญหาการขาดสารอาหาร แต่เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจและรัฐบาลที่กระตือรือร้นซึ่งให้บริการแก่ผู้คนจำนวนมาก แต่ทว่าสงครามที่เกิดขึ้นได้ทำลายเศรษฐกิจเสียหายอย่างมาก เขากล่าวเสริมว่า:“ ในโลกร่วมสมัยความอดอยากส่วนใหญ่เกิดจากการที่ประชาชนขาดรายได้และฝ่ายอื่น ๆ ก็ปิดกั้นความพยายามที่จะช่วยเหลือพวกเขา นี่คือสิ่งที่เรากำลังเห็นในเยเมน UN...