25 กุมภาพันธ์ 2020

เรื่องล่าสุด

บทความ – สีสันแห่งความยุติธรรม (ตอนที่ 9-3)

ตามทฤษฎีของนอซิก ซึ่งผู้วิพากษ์มองว่าการนำเสนอของเขาดึงดูดและทำให้เหล่าผู้ศึกษาหันมาค้นคว้าและพิจารณาเกี่ยวกับ “การครอบครอง”มากยิ่งขึ้น ถึงแม้แนวคิดของนอซิกจะอ่อนแอ และมีจุดอ่อนอย่างมากมาย แต่สิ่งที่เราไม่ควรลืมคือ ไม่ว่ามนุษย์เราจะเลือกความยุติธรรมตามสำนักปรัชญาใด ก่อนที่พวกเขาจะสนทนากันถึงเรื่องนี้ได้ พวกเขาจะต้องยอมรับว่า “ความยุติธรรม คือ ศีลธรรมที่ดีงาม เหมือนกัน”

รู้จัก “ดีลแห่งศตวรรษ”และผลลัพธ์ที่ตามมา

“ดีลแห่งศตวรรษ”(Deal of the Century) หากอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายคือ การขายปาเลสไตน์ให้กับอิสราเอลเพื่อแลกเปลี่ยนกับการยอมรับอิสราเอลตลอดประวัติศาสตร์ของปาเลสไตน์และการสร้างความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่างรัฐอาหรับและระบอบอิสราเอลโดยไม่มีรัฐปาเลสไตน์ในปาเลสไตน์.....