21 พฤษภาคม 2020

เรื่องล่าสุด

รายงาน : การก่ออาชญากรรมของอิสราเอลต่อเด็กๆ ชาวปาเลสไตน์ 

ปาเลสไตน์เป็นดินแดนแห่งการยืนหยัดต่อสู้ และการยืนหยัดต่อสู่นี้ไม่ได้รวมเพียงแค่บรรดาบุรุษชาวปาเลสไตน์เท่านั้น ผู้หญิง เด็ก ผู้สูงอายุ  เชลย และผู้ป่วยล้วนเป็นผู้แสดงในการต่อต้านระบอบอิสราเอลและผู้สนับสนุน

รายงาน : การก่ออาชญากรรมของอิสราเอลต่อเด็กๆ ชาวปาเลสไตน์ 

ปาเลสไตน์เป็นดินแดนแห่งการยืนหยัดต่อสู้ และการยืนหยัดต่อสู่นี้ไม่ได้รวมเพียงแค่บรรดาบุรุษชาวปาเลสไตน์เท่านั้น ผู้หญิง เด็ก ผู้สูงอายุ  เชลย และผู้ป่วยล้วนเป็นผู้แสดงในการต่อต้านระบอบอิสราเอลและผู้สนับสนุน