เดือนรอญับ คือโอกาสในการพัฒนา และเตรียมพร้อมสู่เดือนรอมฎอน

1931

เดือนรอญับ เดือนแห่งโอกาสในการพัฒนา และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่เดือนรอมฎอน

ท่านอยาตุลลอฮ อะลี คาเมเนอีย์ ได้กล่าวเกี่ยวกับเดือนรอญับว่า…

“ในเดือนนี้ ขอให้พวกท่าน จงแสวงหาสื่อสัมพันธ์ต่างๆที่ทำให้ใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้าให้มากขึ้นเท่าที่สามารถกระทำได้”

ผู้นำแห่งการปฏิวัติได้กล่าวถึงการให้ความสำคัญ ต่อการแสวงหาคุณประโยชน์จากเดือนรอญับ ในปีนี้ ดังนี้

*** จงรู้คุณค่าของเดือนรอญับ

พวกท่านจงแสดงความยินดีต่อกันและกัน ที่ได้มีเตาฟิกอิลาฮีย์ ในการเข้าร่วมเดือนนี้อีกครั้ง

เดือนรอญับ คือ หนึ่งในโอกาสของการแสวงหาความใกล้ชิดต่อคุณค่าต่างๆของพระผู้เป็นเจ้า / การแสวงหาความใกล้ชิดต่อพระผู้อภิบาล และยังเป็นโอกาสในการสร้างตัวตน

มีรีวายะห์รายงานว่า… วันต่างๆเหล่านี้(ในเดือนรอญับ) ล้วนเป็นวันที่มีความประเสริฐ ซึ่งเป็นโอกาส และทุกๆโอกาสที่มาถึง ล้วนเป็นเนียะมัต และทุกๆเนียะมัต จำเป็นต้องซุกุรและขอบคุณ

 

การซุกุรและการขอบคุณต่อเนียะมัต คือ การที่มนุษย์รู้จักเนียะมัตนั้น / ปฏิบัติตามคำสั่งที่มาจากเนียะมัตนั้น และใช้ประโยชน์จากมัน

เขาจะรู้ว่า เนียะมัต คือ สิ่งที่มาจากพระผู้เป็นเจ้า และใช้ประโยชน์จากมัน และเดือนรอญับ คือ หนึ่งจากเนียะมัตดังกล่าวนี้

หลังจากนั้นคือ เดือนชะอ์บาน ซึ่งนั่นก็เป็นเนียะมัตอีกประการหนึ่ง และในสองเดือนนี้ ในทัศนะของบรรดามนุษย์ผู้สมบูรณ์ และชาวเตาฮีด คือ เดือนที่เป็น อารัมภบทสู่เดือนรอมฎอน

และเดือนรอมฎอน คือ เดือนแห่งการเมียะรอจ เดือนแห่งการตัซกียะ หรือ ขัดเกลาตนเอง เดือนแห่งการชำระล้าง ซึ่งเราทุกคนต่างปรารถนาในเนียะมัตนี้
ดังนั้น

– จงรู้คุณค่าของเดือนรอญับ และจงใช้สื่อสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อเข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าให้มากยิ่งขึ้น เท่าที่มีความสามารถ

– จงรำลึกถึงพระองค์อัลลอฮ (ซบ)จงทำงานเพื่ออัลลอฮ(ซบ)

– จงทำให้ความพยายามและความบากบั่น ที่ท่านได้ปฏิวัติ เพื่อพระองค์อัลลอฮ (ซบ)

*ขอให้เราใช้ประโยชน์จากบารอกัตของเดือนรอญับ บารอกัตของเดือนนี้ไม่ได้มีแต่แค่วันวิลาดะห์เท่านั้น

ข้าพเจ้าขอสั่งเสียต่อตัวเอง และพวกท่าน ขอให้เราใช้ประโยชน์จากเดือนนี้ ด้วยการทำให้ความสัมพันธ์ ระหว่างหัวใจกับพระผู้เป็นเจ้า ผู้สูงส่งให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

ถ้าหากเราสามารถพัฒนาความเข็งแกร่ง ในการเชื่อมความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้มากยิ่งขี้น ปัญหาต่างๆมากมาย, ความหลงผิด,ความหวาดระแวง ต่างๆ จะคลี่คลายด้วยตัวมันเอง

ศัตรูแรกของเรา คือ ฆิฟลัต (การเพิกเฉย การเผลอเรอ การไม่ใส่ใจ)
เดือนรอญับ คือเดือนที่พวกท่านต่างกล่าวสรรเสริญ ไว้อย่างสวยงาม เป็นการชี้ถึงเดือนรอญับว่า เป็นเดือนแห่งการตะวัซซุล / เป็นเดือนแห่งความตั้งใจและการดุอาอฺ

ในเดือนอันทรงเกียรตินี้ มุมีนีนจะทำการดุอาอฺ วิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้า พวกเขาจะขอดุอาอฺว่า….

اَللهُمَّ فَاهدِني هُدَي المُهتَدينَ وَ ارزُقني اجتِهادَ المُجتَهِدينَ وَ لا تَجعَلني مِنَ الغافِلينَ المُبعَدين.

ดุอาอฺนี้ มีความสำคัญขนาดไหน????

ทั้งสามประโยค โดยเฉพาะ ประโยคสุดท้าย คือ มัฆฟิรัต การขออภัยโทษ

ซึ่งนั่นคือ หลักของทุกๆการงาน / ฮิดายัตของผู้ที่ได้รับการฮิดายะห์ / ความพยายามของผู้ที่ได้พยายาม คือ สิ่งที่พวกท่านจะต้องขอจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงส่งในดุอาอฺบทนี้

จงใคร่ครวญเถิดว่า หากสองปัจจัยนี้ อยู่ในข้าพเจ้าและตัวของพวกท่าน ทุกๆปัญหาจะถูกคลี่คลาย

เราจะได้รับการฮิดายัตของผู้ได้รับการฮิดายัตจากพระเจ้า และความบากบั่นพยายาม ดั่งผู้ที่บากบั่นและพยายามในประวัติศาสตร์มนุษย์ ทั้งในการกระทำ และคำพูดของเรา

ในประโยคที่สาม คือ อันตรายที่จำเป็นต้องเตือนให้ตระหนักถึง

และโปรดอย่าให้ข้าพระองค์ ต้องเป็นหนึ่งในบรรดาผู้เพิกเฉยที่ห่างไกล

การเพิกเฉย คือ อันตรายที่ใหญ่หลวงที่สุด เพิกเฉยจากแนวทาง เพิกเฉยจากเป้าหมาย ละเลยต่อความสามารถ ละเลยต่อโอกาส ละเลยต่อศัตรู

ศัตรูคนแรกที่จับเรากดดินเมื่อต้องเผชิญกับศัตรูกลุ่มอื่นๆ คือ การเพิกเฉย

ولا تجعلنی من الغافلین المبعدین

ผลของการเพิกเฉย คือ ความห่างไกล ห่างไกลจากพระผู้เป็นเจ้า ห่างไกลจากเป้าหมาย ห่างไกลจากการประสบความสำเร็จ

หลักค้ำประกันของเรา คือ ดุอาอฺต่างๆที่เต็มเปี่ยมด้วยมะรีฟัต,เตาฮีด,บทเรียนชีวิต,จงดูเถิดว่าดุอาอฺ คือ สิ่งเหล่านี้

เราจะต้องอ่านดุอาอฺด้วยความตั้งใจ และจะต้องใช้ประโยชน์จากบรรยากาศในเดือนนี้

آخرین خبر: گزيده‌اي از بيانات رهبر انقلاب در سال ۱۳۹۴ درباره ماه رجب؛ اولين دشمن ما غفلت است
تاریخ انتشار: 94/02/21 17:22
www.khorasannews.com/OnlineNews.aspx?newsid=1593316

ถอดความโดย ยูซุฟ ญาวาดี