ซัยยิด ฮะซัน นัศรุลเลาะห์ ชี้ : สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลอยู่เบื้องหลังความขัดแย้งระหว่างประชาชาติอิสลาม

74

ในการสัมมนาสัปดาห์เอกภาพครั้งที่ 35 ซัยยิด ฮะซัน นัศรุลเลาะห์ ผู้นำฮิซบุลเลาะห์ ได้กล่าวว่าในทศวรรษที่ผ่านมา ความขัดแย้งระหว่างประชาชาติอิสลามได้มาถึงจุดสูงสุด โดยมีสหรัฐฯ และอิสราเอลอยู่เบื้องหลัง

โดย ซัยยิด ฮะซัน นัศรุลเลาะห์ กล่าวไว้ในวันอังคารที่ 19 ต.ค. ว่า ในทศวรรษที่ผ่านมา มีการยุยงปลุกปั่นครั้งใหญ่ในโลกอิสลาม โดยเฉพาะทางฝั่งอาหรับ

และในช่วงเวลานี้ ความขัดแย้งหรือการแตกแยกระหว่างประชาชาติอิสลามมาถึงจุดสูงสุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา และไซออนิสต์ อีกทั้งยังพยายามทำลายความสามัคคี และความใกล้ชิดของโลกอิสลาม คอยสุ่มไฟแห่งความแตกแยก และสร้างความยากลำบากสำหรับในขีดความสามารถสำหรับความร่วมมือระหว่างชาวชีอะห์และซุนนี

ผู้นำฮิซบุลเลาะห์ในเลบานอนกล่าวว่า “ขอสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า เราผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วในวันนี้ แต่การสมคบคิด และการคุกคามของมหาอำนาจเพื่อทำลายความสามัคคียังคงมีอยู่ ซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องไม่หยุดความพยายาม และเคลื่อนไปในทิศทางของความสามัคคีของประชาชาติอิสลามอย่างต่อเนื่อง เราต้องนำประสบการณ์ในอดีตมาศึกษาเพื่อมุมมองต่าง ๆ และใช้ในการเรียนรู้ ศึกษาจุดแข็งและจุดอ่อนของเรา และในการสัมมนาครั้งนี้จำเป็นต้องพิจารณาประเด็นเหล่านี้อย่างจริงจัง และด้วยความช่วยเหลือของปัญญาชนและนักวิชาการ เราต้องพยายามออกแบบโปรแกรมใหม่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้”

ในช่วงท้าย ผู้นำฮิซบุลเลาะห์ กล่าวว่า “ทุกวันนี้ ประชาชาติอิสลามต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้งภายในเพื่อรักษาความสามัคคี เราต้องแน่ใจว่าถ้าเราทำตามแผนดังกล่าว พระผู้เป็นเจ้าจะทรงสนับสนุน และช่วยเหลือเราอย่างแน่นอน”

Source:

https://farsi.iranpress.com