อิหร่านจะยังคงสนับสนุนปาเลสไตน์อย่างต่อเนื่อง

156

ผู้บัญชาการกองกำลังกุดส์ของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านได้สนทนาทางโทรศัพท์กับผู้นำขบวนการต่อสู้อิสลามปาเลสไตน์ โดยประณามแผนการสันติภาพ “ ดีลแห่งศตวรรษ” และย้ำว่าอิหร่านจะยังคงสนับสนุนอุดมคติของปาเลสไตน์อย่างต่อเนื่อง

ผู้บัญชากองกำลังกุดส์ของอิหร่านประกาศย้ำในการสนทนาทางโทรศัพท์กับหัวหน้าขบวนการฮามาสว่า อิหร่านพร้อมที่จะร่วมมือกับประชาชนชาวปาเลสไตน์ในการทำลาย “ดีลแห่งศตวรรษ”…..

นายพล “อิสมาอีล กอออนี” ผู้บัญชาการกองกำลังกุดส์ของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านได้สนทนาทางโทรศัพท์กับ “อิสมาอีล ฮะนียะฮ์” หัวหน้าสำนักการเมืองของฮามาสหลังจากการสนทนากับกลุ่มญิฮาดอิสลามี

ในการสนทนาทางโทรศัพท์ครั้งนี้ นายพล “กอออนี” ได้ย้ำว่าแผนการของสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า “ดีลแห่งศตวรรษ” นั้นถูกปฏิเสธในทัศนะของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน

นายพลกอออนี ได้ประกาศความพร้อมของอิหร่านที่จะให้ความร่วมมือกับประชาชนชาวปาเลสไตน์โดยเฉพาะกับกองกำลังต่อต้านทั้งหลายในการทำลายและเผชิญหน้ากับอันตรายต่างๆ ของแผนการนี้ โดยกล่าวว่า : อิหร่านจะยังคงดำเนินตามแนวทางของชะฮีด “กอเซ็ม สุไลมานี” ในการสนับสนุนประชาชนและกองกำลังต่อต้านของปาเลสไตน์

“ฮะนียะฮ์” ก็ได้กล่าวขอบคุณต่อจุดยืนของอิหร่านและย้ำถึงฉันทามติแห่งชาติของปาเลสไตน์ในการปฏิเสธแผนดังกล่าว

เขากล่าวว่า เขามีความมั่นใจในพลังของประชาชนและกองกำลังต่อต้านของปาเลสไตน์และประชาติชาติอิสลามในการล้มทำลาย “ดีลแห่งศตวรรษ”

ก่อนหน้านี้ (คืนวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ ) ผู้บัญชาการกองกำลังกุดส์ของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ได้ติดต่อทางโทรศัพท์กับ “ซิยาด อัลนะคอละฮ์” เลขาธิการของกลุ่มญิฮาดอิสลามี และกล่าวย้ำเช่นกันว่า อิหร่านจะยังคงสนับสนุนอุดมคติของปาเลสไตน์อย่างต่อเนื่อง

ในการพูดคุยทางโทรศัพท์กับเลขาธิการ “ญิฮาดอิสลามี” ผู้บัญชาการกองกำลังกุดส์ของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC) ได้ย้ำว่า อิหร่านจะยังคงสนับสนุนอุดมคติของปาเลสไตน์…

นายพล “อิสมาอีล กอออนี” ผู้บัญชาการกองกำลังกุดส์ของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านกล่าวย้ำในระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับ “ซิยาด อัลนะคอละฮ์” เลขาธิการของขบวนการญิฮาดอิสลามีของปาเลสไตน์ว่า สาธารณรัฐอิสลาแห่งมอิหร่านจะให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อประชาชนและอุดมคติของปาเลสไตน์

นายพล กอออนี ได้กล่าวในการสนทนาทางโทรศัพท์ครั้งนี้ว่า สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านจะให้การสนับสนุนประชาชนชาวปาเลสไตน์ในการเผชิญหน้ากับแผนสมคบคิดทั้งหลายที่มุ่งทำลายสิทธิทางประวัติศาสตร์ของชาวปาเลสไตน์ รวมทั้งการเผชิญหน้ากับ “ดีลแห่งศตวรรษ” ของอเมริกา

เขากล่าวว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านที่มีต่อกองกำลังต่อต้านของปาเลสไตน์ โดยเฉพาะหลังจากการถูกลอบสังหารของนายพล “กอเซ็ม สุไลมานี”

นายพล กอออนี กล่าวย้ำว่า การดำเนินการต่างๆ ของสหรัฐอเมริกาในการสังหารนายพลกอเซ็ม สุไลมานีครั้งนี้ ก็เพื่อปูพื้นฐานไปสู่การประกาศ “ดีลแห่งศตวรรษ”

เลขาธิการญิฮาดอิสลามีของปาเลสไตน์ก็ได้กล่าวยกย่องและขอบคุณต่อจุดยืนของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านในการสนับสนุนปัญหาปาเลสไตน์ และกล่าวว่า ประชาชนและกองกำลังต่อต้านกลุ่มต่างๆ ของปาเลสไตน์จะทำลาย “ข้อตกลงแห่งศตวรรษ” ของสหรัฐอเมริกาและแผนการทั้งหมดที่จะลิดรอยสิทธิทางประวัติศาสตร์ของชาวปาเลสไตน์

ทั้งนี้ “โดนัลด์ ทรัมป์” ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้กล่าวอ้างในแถลงข่าวร่วมกับ “เบนจามิน เนทันยาฮู” นายกรัฐมนตรีของระบอบไซออนิสต์เกี่ยวกับแผนดีลแห่งศตวรรษว่า แผนที่เสนอนี้ก็เพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างปาเลสไตน์และอิสราเอล ในแผนนี้เมืองเยรูซาเล็ม (อัลกุดส์) ทั้งหมดจะถูกมอบให้แก่ชาวไซออนิสต์ในฐานะเมืองหลวงของระบอบนี้ และบางส่วนทางตะวันออกของเมืองนี้เท่านั้นที่เป็นของรัฐปาเลสไตน์

source: sepahnews.

cbn