อเมริกา! แหล่งความรุนแรงต่อสตรี

462

ปัจจุบันความรุนแรงต่อสตรีเป็นปัญหาใหญ่ที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก และยังก่อให้เกิดความวิตกกังวลเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการคุกคาม การถูกทรมานและการฆาตกรรม สิ่งเหล่านี้ทำให้ปัญหาความรุนแรงต่อสตรีทวีความรุนแรงมากขึ้น ขณะเดียวกันคุณอาจไม่เชื่อ แต่จากสถิติการละเมิดสิทธิสตรีของสหรัฐฯ นั้นจึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่ง ซึ่งในเรื่องนี้ทำให้กลุ่มและสถาบันต่างๆ ได้พยายามหลายต่อหลายครั้งเพื่อลดระดับความรุนแรงต่อสตรีในสหรัฐอเมริกา เพราะว่าสถิติเกี่ยวกับการฆาตกรรม การข่มขืนและการคุกคามผู้หญิงในประเทศนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง

หนังสือพิมพ์การ์เดียน รายงานเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2015 ระบุว่าในแต่ละวันผู้หญิง 3 คน ในสหรัฐอเมริกาถูกฆ่าตายหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์กับพวกเขา และแหล่งข่าวต่าง ๆ รายงานว่าผู้หญิง 64% ที่ถูกฆ่าตายโดยญาติหรือผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับพวกเขา

อีกสถิติหนึ่ง ตามรายงานของวารสาร Huffington Post Magazine เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2014 ในแต่ละวันจะมีผู้หญิง 3 คน ในสหรัฐอเมริกาถูกฆ่าตายโดยผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับพวกเขา! ซึ่งจำนวนผู้หญิงอเมริกันที่ถูกฆ่าตายมีอัตราสูงกว่าการตายของทหารอเมริกันในอัฟกานิสถานและอิรักสองเท่าตัว ในระหว่าง 2011-2012 ดังนั้นบรรดานักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนสหรัฐฯ เชื่อว่าประเทศไม่เพียงแต่ต้องทบทวนและพิจารณากฎหมายความรุนแรงต่อผู้หญิง เด็กผู้หญิงและ เด็กผู้ชายเท่านั้น แต่ควรพิจารณาถึงความปลอดภัยของสถานที่ทำงาน โรงเรียน โบสถ์ สภาพแวดล้อมทางทหาร กีฬาและสโมสรสันทนาการมากกว่านี้

อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้รัฐบาลสหรัฐฯที่นำโดย Donald Trump ไม่เพียง แต่ไม่ผ่านกฎหมายที่ชัดเจนในการปกป้องและคุ้มครองผู้หญิงและสิทธิของพวกเขาในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่ยังพยายามขัดขวางไม่ให้มีการผ่านกฎหมายในเวทีระหว่างประเทศอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ ก่อนหน้านี้ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติได้มีมติต่อสู้กับการล่วงละเมิดและความรุนแรงต่อผู้หญิง ซึ่งมีเพียงแค่สหรัฐอเมริกาชาติเดียวที่โหวตเสียงคัดค้านในเรื่องนี้ และในบางกรณีเช่นเกี่ยวข้องกับการทำแท้ง มติเหล่านี้ยังแสดงจุดยืนที่อ่อนแอ ทว่าความพยายามเหล่านี้ไร้ผล และในที่สุดแผนที่เสนอไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามที่สหรัฐฯต้องการนั้นได้รับการอนุมัติจาก 130 ประเทศ มีเพียงสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่ลงมติไม่เห็นชอบ 31 ประเทศงดร่างมติที่เสนอโดยฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ในประเด็นการต่อสู้กับความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงเป็นครั้งแรก

เป็นที่น่าสังเกตว่า สถิติจากสมาคมสตรีแห่งชาติสหรัฐอเมริการะบุว่า ผู้หญิง 4.8 ล้านคนต้องเผชิญกับความรุนแรงในครอบครัวตั้งแต่การข่มขืนจนถึงการทารุณกรรมต่อร่างกายในแต่ละปี แต่ทั้งนี้ผู้หญิงที่เข้ารับการรักษาตัวน้อยกว่า 20%

นอกจากนี้จากการสำรวจอาชญากรรมแห่งชาติของผู้ถูกกระทำซึ่งรวมถึงอาชญากรรมที่ไม่ได้รายงานต่อตำรวจพบว่ามีจำนวน 232,960 คนถูกข่มขืนและคุกคามทางเพศ ซึ่งหมายความว่าผู้หญิงถูกข่มขืนมากกว่า 600 คนต่อวัน อย่างไรก็ตามรายงานอย่างเป็นทางการยืนยันตัวเลขที่ต่ำกว่านี้

นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิสตรีเชื่อว่ากรณีความรุนแรงเช่นนี้ไม่เคยถูกรายงานต่อตำรวจเพราะเหยื่อไม่มีความหวังในการพิจารณาและดำเนินคดีกับผู้ก่ออาชญากรรม

รายงานโดยองค์กรแห่งชาติเพื่อสตรีในอเมริกา (NOW) ระบุว่าหญิงสาวและผู้หญิงที่มีรายได้น้อยและชนกลุ่มน้อยบางกลุ่มมีความเสี่ยงต่อความรุนแรงในครอบครัวและการข่มขืนมากกว่าคนอื่น ๆ นอกจากนี้ผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 20 ถึง 24 ปีมีแนวโน้มที่จะตกเป็นเป้าหมายของความรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ

กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาประมาณการว่า ในบรรดานักศึกษาหญิงหนึ่งในห้าคนจะถูกข่มขืน แต่มีรายงานว่าผู้ที่ถูกข่มขืนน้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์จะเข้าแจ้งความกับตำรวจ

ในทางกลับกัน บรรดานักเคลื่อนไหวด้านสิทธิสตรีเชื่อว่ารายได้นั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการวัดความรุนแรง ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าแม่บ้านและสตรีที่มีรายได้น้อยมีแนวโน้มที่จะตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงโดยมีอุบัติการณ์ของความรุนแรงต่อผู้หญิงที่มีรายได้ต่ำกว่าผู้หญิงที่มีรายได้สูงกว่า 6 เท่าตัว

นอกจากนั้นผู้หญิงผิวดำมีแนวโน้มที่จะประสบกับความรุนแรงในครอบครัวมากกว่าผู้หญิงอื่นในสหรัฐอเมริกา และผู้หญิงอินเดียแดงต้องเผชิญกับความรุนแรงมากกว่าเผ่าพันธุ์อื่น

source: iuvmpress