วีรกรรมการพลีแห่งกัรบาลา The Story of Karbala – Explained! (คลิป)

270

คลิป (บรรยายไทย) สรุปประวัติศาสตร์เหตุการณ์ในวันอาชูรอ และสถานการณ์ทางการเมืองที่นำไปสู่การปฏิวัติทรราช เพื่อผดุงไว้ซึ่งมนุษยธรรม ความยุติธรรมทางสังคม และสัจธรรมแห่งอิสลามของท่านอิมามฮูเซน (อ) หลานรักแห่งศาสดา (ศ็อลฯ) พร้อมลูกหลาน สตรี และสหายร่วมอุดมการณ์ของท่าน.. “กัรบาลา” ขบวนการปฏิวัติที่เปลี่ยนเส้นทางของประวัติศาสตร์อิสลามไปตลอดกาล!

| History has seen numerous massacres of innocent people, but the Battle of Karbala is one where men, women and children (despite being the minority) voluntarily allowed themselves to be subjected to hunger, thirst, and death on the burning sands of Karbala because they purely love and believed that their “Imam” (leader), Hussain ibni Ali (a.s)- the beloved grandson of Prophet Muhamad (PBUH), also named the leader of Paradise, stood against the tyranny for justice, righteousness, humanity, faith and true freedom in the name of God. Little wonder that for over 1400 years, Muslims have been nurturing the tale of Karbala, in their hearts like an open wound, lest they should forget the supreme sacrifice of Imam Hussain (a.s) and his followers. – “Karbala”, the battle that forever change the course of Islamic History!
_______