สารคดี “Beyond Our Eyes – อิมามฮูเซนในสายตาของผู้ที่ไม่ใช่ชีอะฮ์” [ตอนจบ]

219

“Beyond Our Eyes – อิมามฮูเซนในสายตาของผู้ที่ไม่ใช่ชีอะฮ์” [ตอนจบ] เป็นสารคดีซึ่งได้บรรยายถึงเรื่องราวของ อิมามฮูเซน (อฺ) และขบวนการปฏิวัติอาชูรอแห่งกัรบาลา ในมุมมองของนักบวช นักวิชาการ นักกิจกรรมที่ไม่ใช่มุสลิมและไม่ใช่มุสลิมชีอะฮฺ

อนึ่ง โศกนาฏกกรรม หรือ ขบวนการปฏิวัติอาชูรอแห่งกัรบาลา เป็นเหตุการณ์ในหน้าประวัติศาสตร์อิสลาม ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเดือนมุฮัรรอม (เดือนที่ 1 ตามปฏิทินอิสลาม) เมื่อปี ฮ.ศ. 61 ณ แผ่นดินทะเลทราย กัรบาลา (ประเทศอิรัก) เป็นโศกนาฏกรรมทางประวัติศาสตร์อิสลามที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) หลังจากการจากไปของท่านที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก และมีบันทึกอยู่ทั้งจากฝ่ายของนิกายซุนหนี่และชีอะฮ และโดยเฉพาะทางฝ่ายชีอะฮ เพราะมีความเชื่อเรื่องอิมาม 12 จากวงศ์วานแห่งศาสดา เป็นผู้นำประชาชาติหลังจากท่านศาสดา(ศ็อลฯ) และอิมามฮูเซน คือ อิมามลำดับที่ 3 ในจำนวนอิมามทั้ง 12 ท่าน

วีรกรรมแห่งกัรบาลา ถูกสำแดงขึ้นเมื่อคราที่ท่านอิมามฮูเซน (อฺ) ครอบครัว บุตรหลาน และสาวกของท่าน ได้เสียสละชีวิต เลือดเนื้อ และความผาสุกทางโลก จัดตั้งกองคาราวานแม้ด้วยกำลังอันน้อยนิด ลุกขึ้นโค่นล้มอำนาจ และต่อกรกับทรราช ในยุคสมัยนั้น เพื่อดำรงไว้ซึ่งสัจธรรม และหลักคำสอนอันบริสุทธิ์ของท่านตาของท่าน หรือ ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) โดยต่อมาสาส์นแห่งวีรกรรมและวาทะกรรมอันเป็นอมตะนี้ ได้ถูกถ่ายทอดเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่น กระทั่งได้กลายมาเป็นต้นแบบแห่งการปฏิวัติของชนรุ่นหลัง รวมไปถึงแรงบันดาลใจให้แก่บรรดานักต่อสู้เพื่อเสรีภาพในยุคปัจจุบัน หลายๆ คน ทั้งที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม (เช่น มหาตะมะ คานธี, เนลสัน แมนเดลา และ ฯลฯ) ด้วยเพราะ วีรกรรมนี้ได้สำแดงบทพิสูจน์ถึงสัจธรรมที่ว่า เลือดมีชัยเหนือคมดาบ หรือในภาษาบ้านเรา…ธรรมมะย่อมชนะอธรรม

——–

รับชมตอนที่ 1 คลิก: สารคดี “Beyond Our Eyes – อิมามฮูเซนในสายตาของผู้ที่ไม่ใช่ชีอะฮ์” [ตอนที่ 1]

รับชมตอนที่ 2 คลิก: สารคดี “Beyond Our Eyes – อิมามฮูเซนในสายตาของผู้ที่ไม่ใช่ชีอะฮ์” [ตอนที่ 2]

รับชมตอนที่ 3 คลิก: สารคดี “Beyond Our Eyes – อิมามฮูเซนในสายตาของผู้ที่ไม่ใช่ชีอะฮ์” [ตอนที่ 3]

รับชมตอนที่ 4 คลิก: สารคดี “Beyond Our Eyes – อิมามฮูเซนในสายตาของผู้ที่ไม่ใช่ชีอะฮ์” [ตอนที่ 4]

Source: Ahlulbayt: Documentaries