“ด้วยความรักในฮูเซน” – สารคดีการเดินจาริกแห่งอัรบาอีน โดยบาทหลวงชาวคริสต์ (คลิป)

726

ภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับการเดินจาริก หรือ การเดินเท้าแสวงบุญแห่งอัรบาอีนชิ้นนี้ จัดทำโดย John Shuck บาทหลวงชาวคริสต์นิกายเพรซบิเทียเรียน จากพอร์ตแลนด์ รัฐออริกอน และตากล้องของเขา Jose Townsley

อัรบาอีน เป็นการแสวงบุญประจำปีที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่กลับมีคนรู้จัก การแสวงบุญนี้น้อยเป็นอย่างมาก ทุกๆปี จะมีผู้คนมากกว่า 25 ล้านคน เดินเท้าอย่างสงบ เพื่อทำการแสวงบุญอัรบาอีน ไปยังสถานที่ฝังศพของ
ท่านอิมามฮูเซน (อ) หลานรักของท่านศาสดามูฮำหมัด (ศ็อลฯ) ณ แผ่นดินกัรบาลา อิรัก