ยูเอ็น วิตกการโจมตีทางอากาศของอเมริกาในเมืองรักกาซีเรีย

140

สหประชาชาติออกมาแสดงความวิตกกังวลต่อการโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องของอเมริกาในเมืองรักกา ซีเรีย ทำให้พลเรือนเสียชีวิตจำนวนมาก ขณะที่อเมริกาอ้างว่าเป็นการโจมตีฐานของกลุ่มก่อการร้าย

http://fa.alalam.ir/news/1958411