รู้หรือไม่ โอกาสพบเจอวิศวกรหญิงในประเทศมุสลิมเป็นประชากรส่วนมากมีมากกว่าในสหรัฐฯ?

276

mvslim – นับได้ว่าเป็นเรื่องปกติที่จะพบเจอกับวิศวกรหญิงในประเทศ จอร์แดน มาเลเซีย ซาอุดิอาระเบีย และตูนีเซีย มากกว่าในประเทศสหรัฐฯ โดยพบว่าอัตราการลงทะเบียนของสตรีเข้าเรียนภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศเหล่านี้ มีจำนวนสูงมากถึง 50%

เช่นนี้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Washington State (WSU) ซึ่งได้รับงบประมาณ เป็นจำนวนเงินกว่า $589,200 ในการพยายามค้นคว้าเพื่อเข้าใจถึงสาเหตุสำคัญ ที่ว่าเหตุใดจำนวนตัวเลขของสตรีในประเทศมุสลิมเหล่านี้ ซึ่งเลือกที่จะเรียนภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์นั้นมีมากกว่าในสหรัฐฯ อย่างมีนัยยะสำคัญ

ในขั้นตอนวิจัย สองปีแรก ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Science Foundation ย่อว่า NSF) เป็นหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐฯ ที่สนับสนุนงานวิจัยและงานด้านการศึกษา สำหรับองค์กรหรือสถานศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยกับวัตถุประสงค์เพื่อค้นหากลไกที่กระตุ้นให้สตรีในประเทศเหล่านี้สนใจจะเข้าเรียนวิศวกรรม

ตามที่ศาสตราจารย์ Nehal Abu-Lail เล่า สิ่งที่นักวิจัยสนใจใคร่รู้ คือคำถามที่ว่า ประเทศมุสลิมเหล่านี้มีข้อเสนออันใด หรือ ประสบการณ์ใดหรือ ที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้สตรีจากประเทศเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเข้าเรียนวิศวกรรม ทั้งยังมีความตั้งใจจะเรียนจนกระทั่งจบการศึกษา

Abu-Lail คือหนึ่งในนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัย Washington State (WSU) และ เป็นผู้ตรวจสอบร่วมหลักของโครงการดังกล่าว นอกจากนี้เธอยังมีตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ประจำโรงเรียน วิศวกรรมเคมีและวิศวกรรมชีวภาพ Voiland ที่มหาวิทยาลัย WSU พี่น้องทั้งหมดของเธอ (หญิง 5 ชาย 1) ล้วนแต่เป็นวิศวกร ดังนี้ จึงมีเพียงเธอคนเดียวในบ้านที่สนใจงานวิจัย

Abu-Lail จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจาก มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจอร์แดน เธอเล่าว่า “มาจากจอร์แดน ทำให้ฉันหลงรักระเบียบวินัย และต้องการที่จะรักษาความชื่นชอบของนักเรียนหญิงของฉัน”

โครงการวิจัยชิ้นนี้น่าค้นคว้า โดยเฉพาะในกรณีของซาอุดิอาระเบียที่ซึ่ง สตรีต้องเผชิญกับข้อจำกัด ทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งชายและหญิงไม่ได้มีสิทธิและโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน – เช่น กฎหมายที่ห้ามผู้หญิงขับรถเป็นต้น

Julie Kmec ผู้ตรวจสอบโครงการวิจัยร่วมหลักอีกคน อธิบายว่า “ในสหรัฐฯ รัฐบาลลงทุนจำนวนเงินเป็นอย่างมาก ในความพยายามพัฒนาโปรแกรม และเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษา เพื่อดึงดูดสตรีให้มีความสนใจด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ แต่มันกลับประสบความสำเร็จเพียงเล็กน้อยเท่านั้น”

Kmec ต้องการเข้าใจถึง กลวิธีที่ประเทศมุสลิมเหล่านี้ใช้ดึงดูดสตรีให้เข้ามาสนใจด้านวิศวกรรม กระทั่งอัตราการมีส่วนร่วมของสตรีสูงอย่างคาดไม่ถึง ทั้งๆที่ไม่ได้มี แคมเปญ หรือ โครงการ STEM ที่ชัดเจนใดๆ (STEM เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics))

เธอกล่าวว่า “การมีส่วนร่วมทางวิศวกรรมของผู้หญิงในประเทศซึ่งมีมุสลิมเป็นประชากรส่วนใหญ่ เป็นสิ่งที่น่าแปลกใจ เพราะ ประเทศเหล่านี้ไม่ได้แสดงความพยายามเพื่อมุ่งเน้น (โครงการทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ) STEM ให้เป็นวาระแห่งชาติ ด้วยหวังเพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญ.”

เป้าหมายของโครงการวิจัยนี้ คือเพื่อจำแนก สิ่งที่สร้างสมมติฐานอัตโนมัติ ซึ่งได้จำกัดไว้ว่า วิศวกรรมเป็นเรื่องของผู้ชาย (ตัวอย่างเช่นในกรณีของ สหรัฐอเมริกา) และบางทีนั่นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของหนทางแก้ปัญหานี่ – เนื่องจาก วิศวกรรมศาสตร์ คือ ภาควิชาที่ไม่ได้ถูกจำกัดว่าเป็นของเพศชาย ในประเทศมุสลิมเหล่านี้

This article was written by Teuta Hoxha