เปลี่ยนกุญแจประตูกะอฺบะฮ์ที่มีอายุ 30 ปี ด้วยกุญแจดอกใหม่ที่ทำมาจากทองคำ

392

shafaqna – กุญแจประตูกะอฺบะฮ์ที่มีอายุ 30 ปี จะถูกเปลี่ยนและแทนที่ด้วยกุญแจดอกใหม่ที่ทำมาจากทองคำ
รายงานระบุว่า กุญเเจดอกเก่ามันเก่ามาก จึงเป็นอุปสรรค์สำหรับเจ้าหน้าที่ในการไขเปิดประตูกะอฺบะฮ์

ทุกการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกะอฺบะฮ์ รวมทั้งการทำความสะอาด การเปลี่ยนผ้าคลุมกะอฺบะฮ์ และการเข้าออกกะอฺบะฮ์จะอยู่ภายใต้การควบคุมและคำสั่งจากกษัตริย์ซาอุดิอาระเบียโดยตรง

ปัจจุบัน เชคอับดุลกอเดร์ บิน ฏอฮา อัลชัยบีย์ เป็นผู้ถือกุญแจดอกนี้

กุญแจกะอฺบะฮ์จะถูกใช้ปีละสองครั้ง ครั้งแรกในเดือนมุฮัรรอมและครั้งที่สองในวันแรกของเดือนชะอฺบานเพื่อเข้าไปทำความสะอาดในตัวอาคารกะอฺบะฮ์