บทบาทของหญิงไอซิสในการส่งเสริมแนวคิดตักฟีรี

1641

tasnimnews – หนังสือพิมพ์ The Independent ชี้ ว่ามีผู้หญิงที่เป็นสมาชิกของกลุ่มก่อการร้ายไอซิส 31,000 กำลังตั้งครรภ์ พร้อมกับนำเสนอและอธิบายบทบาทของหญิงไอซิสในการส่งเสริมแนวคิดตักฟีรี

หนังสือพิมพ์ The Independent รายงานว่า บริษัท Europol ได้รายงานประจำปีเกี่ยวกับการก่อการร้ายในยุโรปว่า มีเด็กชาวอังกฤษ 50 กว่าคนอาศัยอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐไอซิส ซึ่งถูกเรียกว่า “ดินแดนแห่งคอลีฟะห์”

ในรายงานได้ระบุอีกว่า มีผู้หญิงที่เป็นสมาชิกของกลุ่มก่อการร้ายไอซิส 31,000 กำลังตั้งครรภ์ และเยาวชนรุ่นใหม่ของไอซิสจะเป็นอันตรายและเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลอย่างมาก

รายงานเขียนเสริมว่า เยาวชนรุ่นใหม่เหล่านี้เป็นลูกหลานของนักรบต่างชาติ นั้นหมายความว่าเป็นลูกของคนจากชาติยุโรปต่างชาติที่เข้ามาร่วมสมาชิกไอซิสอย่างต่อเนื่อง และมียอดที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก “เจ้าสาวของสมาชิกไอซิส” เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รายงานระบุเสริมว่า ลูกๆของผู้ก่อการร้ายต่างประเทศเหล่านี้เป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่อันตรายต่อสหภาพยุโรปในอนาคต

ผู้ก่อการร้ายที่กลับไปยังประเทศของตนจากอิรักและซีเรีย ก่อให้เกิดภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องของการก่อการร้ายในประเทศยุโรปโดยการอำนวยความสะดวกกิจกรรมการก่อการร้ายต่างๆ ระดมทุน การสรรหาสมาชิกร่วม และการเผยแพร่ความคิดที่รุนแรงและ พวกเขายังจะเป็นแบบอย่างของความสุดโต่งให้กับเยาวชนรุ่นใหม่อีกด้วย

เผยว่า มีพลเมืองยุโรป 50,000 กว่าคนที่เข้าร่วมกลุ่มก่อการร้ายไอซิสในอิรักและซีเรีย

รายงานดังกล่าวยังเปิดเผยอีกว่า ร้อยละ 40 ของประชาชนชาวดัตช์ที่เข้ามาอาศัยใน “ดินแดนแห่งคอลีฟะห์” นั้นเป็นผู้หญิง ซึ่งพวกเขาเหล่านี้เมื่อเทียบกับผู้ชายของพวกเขาแล้วไม่มีความสามารถพอที่จะหลบหนีเอาตัวรอด ด้วยเหตุนี้ไอซิสจึงจะบังคับให้ผู้หญิงเหล่านี้ (ถ้าสามีของพวกเขาตาย ) บังคับให้แต่งงานเพื่อให้จำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้น

รายงานระบุอีกว่า ผู้หญิงไม่ได้รับอนุญาตให้ต่อสู้ แต่ภารกิจหลักของพวกเขาที่ถูกเน้นย้ำคือ การสั่งสอนและฝึกอบรมเด็กๆของพวกเขาให้อยู่ในแนวคิดและอุดมการณ์ของกลุ่มก่อการร้ายไอซิสอย่าง

ช่วงท้ายรายงานระบุว่า เด็กๆอย่างน้อย 89 คน ที่ได้สู้รบให้กับไอซิสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอิรักและซีเรียได้เสียชีวิตในปี 2015