บทกวี..อิสลามเป็นเชลยรัฐอิสลาม

1443


÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

โอ้..มนุษยชาติ
ฮิจเราะห์ศักราชหกสิบเอ็ด
ประวัติศาสตร์ตราไว้ไม่เท็จ
ถึงอเน็จอนาถ กัรบะลาอฺ

ว่า ลูกหลานมูหัมหมัดรอซูล
เทวษทุกข์ทวีคูณ ถูกฆ่า
โดยโหดเหี้ยมทารุณเหลือคณา
ที่ท้องทุ่งกัรบะลา อาชูรอ

มุฮัรรอมย้อมปฐพีสีเลือด
ฮูเซนถูกเชือด บั่นศอ
ปิดล้อมแหล่งน้ำมิล่วงคอ
ประหัตประหารพ่อมิพอซ้ำ

รุมสับยับร่างอย่างแค้นขึ้ง
ควบตะบึงฝูงม้าวนเหยียบย่ำ
เสียบหัวชูหอกทมิฬดำ
สี่สิบวันเช้าค่ำ เวียนประจาน

บัญชา ยะซีด ทำฤทธิ์ชั่ว
สายตระกูลเมามัวผู้ล้างผลาญ
อนิจจา ศาสนทูตผู้โปรดปราน
เคยขอการมอบรัก กุรบา

ฮิจเราะห์สิบสาม ตามวะฟาต
ลบหกสิบเอ็ดศักราชนั้นหนา
เท่ากับสื่สิบแปดปีคล้อยหลังมา
หลานรักท่านถูกฆ่า ทารุณกรรม

หลานศาสดาอิสลามถูกล่ามโซ่
ถูกขว้างโห่ประณามหยามต่ำ
เป็นเชลยกบฏทรยศธรรม
ของผู้นำรัฐอิสลามตามนบี

อิสลามแห่งศาสดาฆ่าหลานรัก
ไม่ฉงน ไม่ตระหนัก ไม่บัดสี
กบฏคือวงศ์วานหลานนบี
บัดสีใดกว่านี้ไม่มีแล้ว

พวกเขาคือ ผู้สืบทอดยอดยิ่ง
ผู้พิทักษ์สัจจริงอันเพริศแพร้ว
ผู้ไม่ยอมต้อยต่ำทางนำแนว
ผู้พลีสิ้น ผ่องแผ้ว อุดมการณ์

วันนี้พวกอิสลามทำงามหน้า
อิสลามคลั่งบ้าและล้างผลาญ
อิสลามชอบตัดคอทรมาน
ก็ชูธงอุดมการณ์ อยู่ไม่ไกล

อิสลามของฮูเซนก็เช่นนั้น
กุมสายเชือกมิพรั่นมิหวั่นไหว
คอยมะฮดี ของเราเพื่อปราบภัย
ดัจญาลเจ้าจะได้ กี่ร่าเริง