ทัศนะผู้นำสูงสุดอิหร่าน: ประชาธิปไตยใต้กรอบอิสลาม ท่ามกลางวิกฤตประชาธิปไตยตะวันตก

96

อยาตุลลอฮ์ ซัยยิด อะลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ได้นำเสนออุดมการณ์ของการปฏิวัติอิสลามในสำนวนความว่า “สังคมอิสลาม” (Islamic Society) และอธิบายลักษณะของสังคมดังกล่าว ในสุนทรพจน์เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2551

ในการนี้ ท่านชี้ให้เห็นถึงช่องว่างที่ยิ่งใหญ่ระหว่างประชาธิปไตยเสรีนิยมแบบตะวันตก ในโลกปัจจุบัน กับวิกฤติที่ส่งผลต่อความทุกข์ของประชาชนของพวกเขา
ท่านระบุว่า วิกฤตเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าความก้าวหน้าทางวิทยาการ และทางวัตถุไม่สามารถตอบสนองความปรารถนา และปณิธานของมนุษย์ได้ และไม่ได้นำไปสู่สันติภาพ และความเจริญรุ่งเรืองที่แท้จริง

____________

ถึงพี่น้องชายและหญิงที่รัก เราไม่ได้ทำการปฏิวัติ เพื่อให้รัฐบาลหนึ่งถูกแทนที่ด้วยอีกรัฐบาลหนึ่ง นี่ไม่ใช่กรณี(ของเรา) มิฉะนั้นแล้ว ทำไมคนของเราจึงต้องเสียสละกันมากมายขนาดนี้ด้วย พรรคทั้งสองย่อมจะแข่งขันกันเอง และฝ่ายหนึ่งย่อมมีอำนาจควบคุมเหนือกว่าเพียงเท่านั้น ดั่งที่เราเห็นประจักษ์ใน(กรณีของ)ประเทศอื่นๆ ความจริงที่ว่า ประเทศหนึ่งได้เข้าสู่สมรภูมิ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ด้วยพลัง และทรัพย์สินทั้งหมด และความจริงที่ว่า ประเทศนั้นได้ใช้กำลังของทุกคน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ หมายความว่า การขับเคลื่อนนี้ไม่ได้ถูกจัดสถาปนาขึ้น เพียงเพื่อจุดประสงค์ในการแทนที่รัฐบาลหนึ่งด้วยอีกรัฐบาลหนึ่ง แต่มันหมายความว่า การขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่นี้นั้นได้ดำเนินไปตามอุดมการณ์ของประชาชาติอิหร่าน

การปฏิวัติของเราได้นำเสนออุดมการณ์บางอย่างให้แก่โลก เมื่อผู้นับถือศาสนาของเราเปรียบเทียบ อุดมการณ์เหล่านี้กับอุดมการณ์ของศาสนาของพวกเขา พวกเขาก็พบว่า อุดมการณ์เหล่านี้ คือ สิ่งที่จำเป็นต่อพวกเขา ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงเดินตามแนวทางแห่งการรู้สำนึกถึงอุดมการณ์เหล่านี้ และพวกเขาเสียสละวัยหนุ่มสาว และชีวิตของตนเองเพื่อหนทางนี้ พวกเขาเสียสละเงินทอง เพื่อเป็นเกียรติแก่การปฏิวัติ และพวกเขาไม่หยุดต่อต้านการปกครองแบบเผด็จการ เราต้องการบรรลุถึงซึ่งอุดมการณ์เหล่านี้ อุดมการณ์เหล่านี้คืออะไร? โดยสรุปแล้ว อุดมการณ์สำคัญที่สุดของเรา คือ #การสร้างสังคมอิสลาม เรากำลังก้าวไปข้างหน้า เพื่อสร้างสังคมอิสลาม

สังคมอิสลาม คือ สังคมหนึ่ง ที่ความยุติธรรมได้ถูกนำมาปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ และหลักการทางศีลธรรมได้ถูกสถาปนาขึ้นในหมู่ประชาชนทั้งหมดอย่างมั่นคง ในสังคมเช่นนี้ ประชาชนมีคุณธรรมทั้งหลายเหล่านั้น ที่ซึ่ง ท่านศาสดา(ศ็อลฯ) ได้พยายามสั่งสอนเน้นย้ำคุณธรรมดังกล่าวได้แก่ ความเข้มแข็ง ความกล้าหาญ และการเป็นบ่าวที่เคารพภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า ในขณะที่มีความเจริญรุ่งเรือง เสรีภาพที่แท้จริงสำหรับประเทศชาติ หรือปัจเจกบุคคล จะเกิดขึ้นได้ หากพวกเขาใช้พลังและความมุ่งมั่น เพื่อค้นหาความสงบสุข อย่างไรก็ตาม พวกเขาควรพบความสุขนั้น ในการรับใช้พระผู้เป็นเจ้า เรากำลังดำเนินการตามเป้าหมายนี้

ทุกวันนี้ ความไร้ประสิทธิภาพที่ยิ่งใหญ่ของประชาธิปไตย-สังคมเสรีนิยม-แบบตะวันตก มาจากการขาดความยุติธรรมทางสังคม พวกเขาได้เพิ่มจำนวนโรงงานและเครื่องจักร และได้ขยายขอบเขตของวิทยาการ แต่พวกเขากลับล้มเหลวในการรับใช้ความยุติธรรมทางสังคม ศีลธรรมลดลง และข้าพเจ้า ก็มิใช่ผู้เดียวเท่านั้นที่กล่าวสิ่งนี้…..นี่คือสิ่งที่พวกเขาพูดเอง… ทุกวันนี้ ประชาธิปไตยสังคมเสรีแบบตะวันตก ต้องเผชิญกับวิกฤตทางศีลธรรม ปัจจุบัน ประเทศที่มีประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่ง ด้วยกับการพัฒนาของพวกเขาต้องเผชิญกับวิกฤตทางเพศ ทางสังคม ทางศีลธรรม และครอบครัว

ความสุขสงบของมนุษย์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการพัฒนาทางด้านวิทยาการ – วิทยาการเป็นเพียงเครื่องมือนำไปสู่ความสุขสงบ – ทว่าความสุขสงบของมนุษย์ ขึ้นอยู่กับความสงบของสติปัญญาและจิตวิญญาณ ขึ้นอยู่กับชีวิตที่ปราศจากความยุ่งเหยิง และเป็นชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยความมั่นคงทางศีลธรรมและเศรษฐกิจ และสุดท้าย ความสุขสงบของมนุษย์เกิดขึ้น เมื่อความรู้สึกแห่งความยุติธรรมได้ถูกนำมาส่งเสริมในสังคม โลกตะวันตกไม่มีบรรทัดฐานเหล่านี้ บรรทัดฐานเหล่านี้ ไม่เพียงแต่ขาดหายไปจากประเทศตะวันตกเท่านั้น แต่มันยังเดินหนีจากพวกเขามากยิ่งขึ้นอีกด้วย เราเลือกบรรทัดฐานเหล่านี้ เพื่อที่เราจะสามารถฉายภาพมันในฐานะอุดมการณ์ของเราต่อโลกนี้ แน่แท้ พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงเดชานุภาพ ทรงสำเร็จตามเป้าหมายนี้ ประชาชาติอิหร่านเดินตามแนวทางนี้ อันเนื่องมาจากความศรัทธาในเป้าหมายนี้

พี่น้องชาวอิหร่านที่รัก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้เราต้องมีความเชื่อมั่นในตนเอง เราควรบอกตนเองอยู่เสมอว่า เราสามารถ อย่างที่เราได้ทำมันมาจนถึงทุกวันนี้เพื่อไปสู่เป้าหมายทั้งหลาย ที่ซึ่งเจตจำนงของชาติได้ถูกตั้งมั่นไปสู่ผลสำเร็จ

การล้มล้างระบอบการปกครองในประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้แรงกดดันของมหาอำนาจอาณานิคม และถูกครอบงำโดยอหังการของโลก ไม่ใช่ความสำเร็จที่เล็กน้อย ประชาชนของเรา ล้มล้างระบอบการปกครองที่ว่านั้น ในขณะที่โลกตะวันออกและตะวันตกเห็นผลประโยชน์ของพวกเขาในการมีอยู่ของระบอบการปกครองที่อัปยศนั้น

มันไม่ใช่ความสำเร็จเพียงเล็กน้อย ในการทำลายรากฐานที่สั่นคลอนของระบอบกษัตริย์ที่สืบทอดทางสายเลือด และสร้างรัฐบาลขึ้นมาแทนที่ระบอบเผด็จการนั้น โดยอาศัยคะแนนเสียงและความคิดเห็นของประชาชน ประเทศอิหร่านประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ วันนี้ ไม่มีใครเทียบอิหร่านได้ ในเรื่องของการมีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย และในการให้ความสำคัญกับความรู้สึกนึกคิดของประชาชน

ประเทศอิหร่านสามารถสถาปนาประชาธิปไตย- ซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคง- ด้วยความเชื่อมั่นในตนเอง มันเป็นประชาธิปไตย(ในกรอบ)ศาสนา ทุกที่ในโลก มีการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยภายใต้กรอบ ที่เฉพาะเจาะจง ไม่มีรัฐบาลประชาธิปไตย แม้เพียงรัฐบาลเดียวในโลก ที่ไม่อยู่ภายในกรอบที่กำหนด หรือไม่ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ใดๆ มันเหล่านั้น ล้วนขึ้นอยู่กับฝ่ายต่างๆที่แข่งขันกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจระบบตุลาการ หรือระบบอื่นที่ไม่ใช่ระบบตุลาการและระบบบริหาร แต่ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยของเรา มีพื้นฐานมาจากศาสนาอิสลาม เพราะชาวอิหร่านคือมุสลิมและนับถือศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด ประชาธิปไตยรูปแบบนี้ เรียกว่าประชาธิปไตย(ในกรอบ)ศาสนา

สาเหตุที่ผู้คนในประเทศอื่น ๆ ให้ความนับถือแก่ประเทศอิหร่านเป็นอย่างมาก ประการแรก เป็นเพราะประเทศอิหร่าน กล้าเข้าสู่สมรภูมิ และรัฐบาลกล้าเปิดโอกาสให้ประชาชน ประการที่สอง ประเทศอิหร่านสามารถนำเสนอระบอบประชาธิปไตยรูปแบบหนึ่งให้แก่โลก ที่ไม่ได้เป็นที่ถูกรู้จักมาก่อน และพวกเขาถือธงของประชาธิปไตยด้วยตัวของพวกเขาเอง

ทุกหนแห่งในโลกนี้ รัฐบาลและประเทศต่างๆ ล้วนได้รับอิทธิพลจากความพยายามด้านการโฆษณาชวนเชื่อของศัตรู แต่ไม่ใช่ประเทศอิหร่าน เมื่อกล่าวถึงประชาธิปไตย(ในกรอบ)ศาสนา และประเด็นอื่น ๆ อีกมากมาย ประกอบด้วย ประเด็นของสตรี ประเด็นว่าด้วยการทูตในกิจการต่างประเทศ และความสัมพันธ์กับมหาอำนาจของโลก ประเทศอิหร่านไม่เคยได้รับอิทธิพลจากความพยายามในการโฆษณาชวนเชื่อ และไม่เคยเปลี่ยนแนวทาง และมันจะเป็นเช่นเดิมต่อไปในอนาคต ข้าพเจ้าเชื่อว่า ประเทศอิหร่านควรรักษาความเชื่อมั่นในตนเองนี้เอาไว้

หนึ่งในสัญญาณของความเชื่อมั่นในตนเองนี้ คือการที่ประเทศอิหร่าน ได้เข้าสู่สมรภูมิแห่งการพัฒนาทางด้านวิทยาการระดับสูง อีกสัญญาณ คือเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์ ที่ทุกคนในประเทศของเราเคยได้ยิน เยาวชน นักวิทยาศาสตร์ และบุคคลสำคัญของเรา ล้วนมีส่วนร่วมในสาขาความรู้ใหม่ ๆ ที่ละเอียดอ่อน และพวกเขาได้ประสบความสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์ ประกอบด้วย เรื่องของนวัตกรรมสเต็มเซลล์ การค้นพบยารักษาใหม่ๆ สำหรับโรคเรื้อรัง ซึ่งได้ถูกประกาศอย่างเป็นทางการ และโดยพระมหากรุณาธิคุณของอัลลอฮ์ (ซ.บ) พวกเขาจะค้นพบยา(ใหม่ๆ)เพิ่มเติม – และในขอบเขตอื่น ๆ

ชาวอิหร่านได้ใช้ความสามารถของพวกเขาในสมรภูมิที่แตกต่างกันทั้งหลาย และพวกเขาได้แสดงความเชื่อมั่นในตนเองเป็นอย่างมาก ที่ซึ่งพวกเขามีความก้าวหน้าอย่างมาก และพวกเขาจะก้าวหน้าต่อไป

[2 ม.ค. 2551]

 

source: khamenei