เป้าหมายของกษัตริย์ซัลมานแห่งซาอุฯ ในการเยือนอินโดนีเซียและมาเลเซีย

512

ซัลมาน บิน อับดุลอาซิส กษัตริย์ซาอุดิอาระเบียได้เริ่มปฏิบัติภารกิจเยือนหกชาติเอเชีย เมื่อวันที่ 26  กุมภาพันธ์โดยเริ่มจากประเทศมาเลเซีย

ตามกำหนดการ  กษัตริย์ซัลมาน จะเยือนอินโดนีเซีย บรูไน ญี่ปุ่น  จีน มัลดียฟ์และจอร์แดน โดยที่ได้ถึงมาเลเซียเมื่อวันที่ 26  กุมภาพันธ์

เขาเดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 1   มีนาคม และมี 10 รัฐมนตรี พร้อมกับบรรดาเจ้าชายอีก 25 พระองค์ติดตามคณะในครั้งนี้ มาเลเซียและอินโดนีเซียเป็นสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) อินโดนีเซียจัดอยู่ในหมู่ 10 ประเทศเศรษฐกิจที่เกิดใหม่และมาเลเซียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ซาอุดิอาระเบียพยายามที่จะขายหุ้นบริษัทอาราโกร้อยละ 5 และให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอินโดนีเซียและมาเลเซีย

กษัตริย์ซาอุฯ พยายามที่จะส่งเสริมธนาคารอินโดนีเซียและมาเลเซียและบริษัทให้เข้าไปลงทุนภาคอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่น้ำมันในประเทศซาอุดิอาระเบีย และลดการพึ่งพาอาศัยของประเทศในรายได้จากน้ำมัน

เนื่องจากการลดลงของราคาน้ำมัน ปัญหาเศรษฐกิจมีการเติบโตในซาอุดิอาระเบีย  ทำให้ซาอุดิอาระเบียมีความพยายามที่จะดึงเงินลงทุนจากมาเลเซียและอินโดนีเซียเพื่อสามารถที่จะบรรเทาปัญหานี้และเอื้อประโยชน์ของตนเอง

ซาอุดีอาระเบียให้ความสำคัญต่อมาเลเซียและอินโดนีเซียในฐานะที่ทั้งสองประเทศมีประชาชนส่วนใหญ่เป็นพี่น้องอะห์ลิลซุนนะห์

ซาอุดิอาระเบียยังฉวยโอกาสดังกล่าวในการส่งเสริมแนวคิดวะฮาบีและเข้าไปแทรกซึมในสองประเทศอิสลาม

ซาอุดิอาระเบียได้ทุ่มเงินนับพันล้านดอลลาร์ในการสร้างศูนย์ศาสนา สังคมและเศรษฐกิจในมาเลเซียและอินโดนีเซียรวมถึงการแจกจ่ายหนังสือและนิตยสารในประเด็นความคิดและความเชื่อของลัทธิวะฮาบี สร้างอาคารสถานที่ประกอบการและบูรณะซ่อมแซมโรงเรียน มัสยิดและศูนย์ชุมชน

เนื่องจากประชากรในสองประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียเป็นซุนนีเสียส่วนใหญ่จึงมีความพยายามที่จะรักษาพันธมิตรการเมืองของตนให้คงอยู่ต่อไป

มาเลเซียและอินโดนีเซียเป็นสมาชิก  “พันธมิตรทหาร-อิสลามต่อสู้การก่อการร้าย” อยู่ภายใต้การดูแลของซาอุดิอาระเบียที่จัดตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม 2015

การเยือนของกษัตริย์ซาอุดีอาระเบียกษัตริย์ไปยังประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียมีเป้าหมายนี้เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากซาอุดิอาระเบียได้ทุ่มเงินมหาศาลในซีเรียอิรักและเยเมน แต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวังไว้ ดังนั้นซาอุดิอาระเบียจึงพยายามสรรหาประเทศอิสลามเหล่านี้มาเป็นพันธมิตรเพื่อเพิ่มอิทธิพลและอำนาจอ่อนในประเทศเหล่านี้ให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น

http://parstoday.com/fa/middle_east-i58840