อเมริกาใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของยุคแห่งการครอบงำ

635

alalam – ล่าสุดทางสำนักข่าวกรองแห่งชาติอเมริกาได้เปิดเผยและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการเมืองระหว่างประเทศและวิสัยทัศน์ของโลกในอนาคต

เว็บไซด์ ซีเอ็นเอ็น ภาคภาษาอาหรับ รายงานว่า รายงานชิ้นดังกล่าวได้แจ้งเตือนถึงจุดสิ้นสุดของระบอบการปกครองโลกปัจจุบันและยุคแห่งการเป็นมหาอำนาจหนึ่งเดียวของอเมริกาในโลก

รายงานดังกล่าวยังคาดการณ์ว่า “การรักษาความปลอดภัยและการจลาจลทางการเมือง” จะเพิ่มมากขึ้น

ตามรายงานระบุว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมและข้อมูลจะสร้างโอกาสใหม่ ๆให้เกิดขึ้น แต่ขณะเดียวกันภัยคุกคามก็ได้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ความก้าวหน้าล่าสุดที่สามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนนับล้าน ทว่าก็ยังสร้างความตกตะลึงต่างๆอย่างมากมายเช่นอาหรับสปริง วิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2008 และการแพร่กระจายของนโยบายประชาธิปไตย

รายงานคาดการณ์ว่าอีก 5 ปีข้างหน้า จะเกิดความตึงเครียดขึ้นระหว่างประเทศ การลดอัตราการเจริญเติบโตและใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของการครอบงำโลกของอเมริกาที่เริ่มจากจุดสิ้นสุดของสงครามเย็น อีกทั้งจะเข้าสู่จุดจบของระบบระหว่างประเทศนับตั้งแต่สิ้นสุดของสงครามเย็น

ตามรายงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติอเมริกาได้แสดงให้เห็นถึงภาพพจน์เกี่ยวกับอนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและคาดการณ์ว่าประเทศที่มีอำนาจยับยั้งจะมีความพยายามมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศและดำเนินการเพื่อปกป้องผลกระทบของความพยายามที่จะสร้างความผันผวนในข้อตกลงระดับโลกในกิจการระหว่างประเทศ

ในรายงานยังได้เตือนถึงนโยบายภายในของรัฐบาลที่เรียกร้องให้มีการฟื้นฟูบทบาทของรัฐในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม  และรายงานเสริมว่า ความแตกต่างขั้นพื้นฐานในมุมมองเกี่ยวกับค่านิยมจะเพิ่มช่องว่างระหว่างรัฐบาลในระดับนานาชาติและจะเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยทั่วโลก

รายงานดังกล่าวเน้นว่าบรรดาผู้นำจะมีความพยายามมากขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมากขึ้นในการบรรลุเป้าหมายในประเทศในทิศทางของการชะลอตัวทั่วโลก และการดำเนินการเช่นนี้นั่นหมายถึงการสิ้นสุดของระบอบประชาธิปไตยและจะเข้าสู่วงจรแห่งความสับสนวุ่นวายและการครอบงำอย่างแน่นอน

รายงานยังอธิบายอีกว่าภัยก่อการร้ายในทศวรรษที่ผ่านมาและที่จะเกิดขึ้นโดยกลุ่มก่อการร้ายที่ใช้เครือข่ายทางสังคมและเทคโนโลยีใหม่สำหรับการเผยแพร่ความคิดแห่งความรุนแรงและความสุดโต่งก็อีกประเด็นหนึ่งที่จะส่งผลกระทบตามมา

ตามรายงานของหน่วยงานสืบราชการลับของอเมริกา การเมืองของรัสเซียและจีนจะมีความเข้มข้นมากขึ้นและการประจักษ์ถึงกองกำลังในภูมิภาคที่จะท้าทายอำนาจของตนต่อชาติเพื่อนบ้านก็จะยิ่งเพิ่มความพยายามที่จะตระหนักถึงผลประโยชน์อิสระของตนมากขึ้น