นายกรัฐมนตรีตุรกี : ได้เวลาที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับซีเรียแล้ว

695

farsnews – นายกรัฐมนตรีตุรกีได้ชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศของตุรกี ว่า ได้เวลาที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับซีเรียแล้ว

Biennale Yildirim นายกรัฐมนตรีตุรกีเผยวานนี้ (วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม) ได้เสนอสามแนวทางและขั้นตอนที่จะยุติวิกฤตในซีเรีย และกล่าวย้ำว่า ได้เวลาที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับซีเรียแล้ว

ในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ “Karrar” Biennale Yildirim กล่าวว่า ผมคาดหวังว่าจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาวิกฤตซีเรีย เพราะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศของตุรกี โดยตั้งเป้าหมายว่าอังการาต้องการเพิ่มพันธมิตรให้มากขึ้นและให้มีศัตรูลดน้อยลง

เขาได้กล่าวหลังจากที่มีการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอิสราเอลและรัสเซีย ซึ่งตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับซีเรียและความร่วมมือกับตัวละครในระดับภูมิภาคเพื่อสามารถแก้ปัญหาซีเรียให้ยุติลงด้วยดี

หนังสือพิมพ์เว็บไซต์ “Hurriyet” นายกรัฐมนตรีตุรกีกล่าวอธิบายสามขั้นตอนในข้อเสนอดังกล่าวว่า นี่คือการแก้ปัญหานี้ที่จะช่วยรักษาบูรณภาพแห่งดินแดนของซีเรีย ดังนั้นโครงสร้างของพรรค เช่นพรรคสหภาพประชาธิปไตย (ซีเรีย) ก็จะไม่มีความหมายใดๆในประเทศ

Biennale Yildirim เผยในขั้นตอนที่สองนั้น รัฐบาลชุดใหม่ (รัฐบาลซีเรีย) จะประกอบด้วยโครงสร้างของรัฐบาลที่กำกับดูแลโดยไม่มีการแบ่งแยกชาติพันธุ์และนิกายต่างๆ ซึ่งทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน

เขากล่าวเสริมว่า นั้นหมายความว่า มีโครงสร้างหลักที่จะสามารถแก้ไขปัญหาปัจจุบันที่เกิดขึ้นในซีเรีย ดังนั้นเมื่อทำลายโครงสร้างทางนิกาย บัชชาร์ อัสซาด ประธานาธิบดีซีเรียก็ไม่อาจจะอยู่ในตำแหน่งได้ในระยะยาว

ในช่วงท้ายBiennale Yildirim นายกรัฐมนตรีตุรกี ได้อธิบายขั้นตอนที่สาม ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญว่า เมื่อนำแนวทางนี้มาใช้แก้ปัญหาในซีเรีย ชาวซีเรียที่ได้หนีออกจากประเทศเข้าไปอาศัยในภูมิภาคเช่นซีเรียตุรกี ซึ่งในช่วงกรบวนการดังกล่าวก็สามารถเดินทางกลับไปยังประเทศของตน