ชาวปาเลสไตน์ 200,000 กว่าคน ร่วมนมาซวันศุกร์ที่สองเดือนรอมฎอน ณ มัสยิดอัลอักศอ

1217

farsnews – ชาวปาเลสไตน์ทั่วประเทศ 200,000 คน ร่วมนมาซวันศุกร์ที่สอง ณ มัสยิดอัลอักศอ ภายใต้การรักษาคามปลอดภัยอย่างเข้มงดของทหารยิวอิสราเอล

การนมาซวันศุกร์สัปดาห์ที่สองของเดือนรอมฎอนอันจำเริญ ณ มัสยิดอัลอักศอ มีชาวปาเลสไตน์จากทั่วประเทศ 200,000 กว่าคนเข้าร่วม โดยกองกำลังรักษาความปลอดภัยของทหารยิวอิสราเอลได้มีการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดหลังจากที่มีการสกัดกั้นไม่ให้ชาวปาเลสไตน์ร่วมพิธีนมาซวันศุกร์

รายงานระบุว่า ถนนทุกสายที่เชื่อมมายังมัสยิดอัลอักศอ เต็มไปด้วยชาวปาเลสไตน์ที่เดินทางออกมาตั้งแต่เช้าเพื่อร่วมนมาซวันศุกร์

ตามคำประกาศของตำรวจอิสราเอล สั่งห้ามชาวปาเลสไตน์ที่มีอายุต่ำกว่า 45 ปีเข้าร่วมนมาซวันศุกร์ทำให้บรรดาเยาวชนจำนวนมากต้องพลาดโอกาสในการร่วมนมาซวันศุกร์