หาดูยาก! ภาพเก่าถ่ายเมื่อ 100 ปีที่แล้วของสถานฝังศพบรรดาอิมามในอิรัก

1085


เว็บไซต์ www.jafariyanews.com ได้รวบรวมภาพเก่าแก่บางส่วนที่หาดูยากของหะรัม (สถานฝังศพ) อันศักดิ์สิทธิ์ของบรรดาอิมามต่างๆ ที่ถูกฝังอยู่ในอิรัก ทั้งในเมืองนะจัฟ กัรบะลา ซามาร่า และกาซิเมน โดยภาพเหล่านี้ถูกถ่ายไว้ เมื่อราว 100 ปีที่แล้ว

20century_old_iraq_shrines_najaf

สถานฝังศพของ อิมาม อะลี (อ.) ในเมืองนะจัฟ เมื่อปี ค.ศ. 1914 (พ.ศ.2457)

20century_old_iraq_shrines_kadhmayn

สถานฝังศพของ อิมาม มูซา กาซิม (อ.) และ อิมาม มุฮัมมัด ตะกี อัลญะวาด (อ.) ในเมืองกาซิเมน เมื่อปี ค.ศ. 1920 (พ.ศ.2463)

20century_old_iraq_shrines_karbala

สถานฝังศพของ อิมาม ฮุเซน (อ.) ในเมืองกัรบะลา เมื่อปี ค.ศ. 1920 (พ.ศ.2463)

20century_old_iraq_shrines_samarra_1920

สถานฝังศพของ อิมาม อะลี นะกี อัลฮาดี (อ.) และ อิมาม หะซัน อัสการีย์ (อ.) ในเมืองซามาร่า เมื่อปี ค.ศ. 1920 (พ.ศ.2463)

20century_old_iraq_shrines_samarra

สถาน ฝังศพของ อิมาม อะลี นะกี อัลฮาดี (อ.) และ อิมาม หะซัน อัสการีย์ (อ.) ในเมืองซามาร่า  (ถ่ายผ่านเมืองโบราณคดีซามาร์รา -Samarra Archaeological City)

20century_old_iraq_shrines_wadi-us-Salam

สุสานวาดีอุสสลาม   เมื่อปี ค.ศ. 1920 (พ.ศ.2463)