ดูไบ เปิดตัวกุรอานสมุนไพร

1046

ดูไบ จัดงานการเปิดตัวกุรอานสมุนไพร หลังจากที่นายแพทย์หนุ่มชาวตุรกี ใช้เวลาทำเกือบ 30 ปี

Arabian Business รายงาน กุรอานสมุนไพรโลกเป็นผลงานของนายแพทย์ ฮะกีม ฮัมดี ฏอฮีร ชาวตุรกี ซึ่งได้เสียชีวิตแล้ว โดยถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกที่ได้ทุ่มเทตลอดอายุของท่านในการทำกุรอานเล่มนี้

85878375379886702411305083653

 

กุรอานฉบับสมุนไพรเล่มนี้ ทำขึ้นด้วยลายมือ ในระหว่างปี 1957- 1979 โดยใช้กระดาษที่สกัดมาจากพืชและสมุนไพรต่างๆ

ในการผลิตกระดาษ ใช้พืชจำนวนมากถึง 200 กว่าชนิด

รายงานระบุว่า กุรอานฉบับดังกล่าวมีคุณลักษณะเฉพาะพิเศษ คือสามารถบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ ด้วยการวางนิ้วมือให้สัมผัสกับตัวอักษรของกุรอาน โดยที่สมุนไพรดังกล่าวจะซึมซับสารสมุนไพรเข้าสู่มือ

วัตถุดิบหลักในการผลิตกระดาษ ประกอบของวัสดุพืช ธัญพืช ผลไม้ ใบ ลำต้นและรากของพืชที่แตกต่างกันที่มีการใช้ในการแพทย์ของกรีช ด้วยการผ่านกระบวนการสกัด

การเขียนคัมภีร์กุรอานเล่มนี้ ไม่ได้ใช้เครื่องมือไอทีและเครื่องจักรที่ทันสมัยในการเขียนแต่อย่างใด

85878375403433811501305088001

 

ตัวอักษร ชื่อบท คำอธิบายประกอบและหมายเลขหน้าจะเขียนด้วยครีมสมุนไพรพิเศษ
คัมภีร์กุรอานสมุนไพรโลก เล่มนี้ มี 606 หน้า และกระทรวงกิจการศาสนาอิสลามดูไบ ได้ให้การรับรองในความถูกต้องของกุรอานเล่มนี้
ตอนนี้มีพิพิธภัณฑ์หลายแห่งที่สนใจและยืนข้อเสนอเพื่อจะได้ครอบครองกุรอานฉบับพิเศษเล่มนี้

http://iqna.ir/fa/News/2615398