การขลิบหนังปลายอวัยวะเพศชาย ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส HIV

5260

หน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control หรือ CDC) ได้ตีพิมพ์แบบร่าง แนะนำเกี่ยวกับการขลิบหนังปลายอวัยวะเพศของผู้ชาย และได้ร้องขอให้ประชาชนแสดงทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ภายในเวลา 45 วัน เพื่อที่ว่าท้ายที่สุดหน่วยงานนี้จะได้ตีพิมพ์คำแนะอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการขลิบหนังปลายอวัยวะเพศของผู้ชายออกสู่สาธารณชน

แบบร่างนี้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบเกี่ยวกับคุณประโยชน์และอันตรายของการขลิบหนังปลายอวัยวะเพศของผู้ชาย และผลต่างๆ ในเชิงบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกี่ยวกับกรณีของการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส “เอชไอวี” (HIV)
หน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control หรือ CDC) ได้ชี้ถึงเป้าหมายในการจัดทำคำแนะนำสำหรับผู้ชายและบิดามารดาที่มีบุตรชาย เพื่อให้บุคคลเหล่านี้จะสามารถตัดสินใจได้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการขลิบหนังปลายอวัยวะเพศ
แบบร่างนี้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบเกี่ยวกับคุณประโยชน์และอันตรายของการขลิบหนังปลายอวัยวะเพศของผู้ชาย และผลต่างๆ ในเชิงบวก เกี่ยวกับกรณีของการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV)
ประโยชน์ที่ได้รับ
การขลิบหนังปลายอวัยวะเพศจะช่วยลดความเสี่ยงของการของการแพร่ของเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ได้ในระดับที่น่าทึ่ง (50-60%) กล่าวคือ ผู้ที่ชายที่ทำการคลิปหนังอวัยวะเพศนั้น ในขณะที่มีเพศสัมพันธ์กับสตรีที่มีเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) เขาจะตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสนี้น้อยลง นอกจากนี้การ
ขลิบหนังปลายอวัยวะเพศยังจะช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคเริมบริเวณอวัยวะเพศ (Herpes) และความเสี่ยงของการติดเชื้อสปีชีส์ที่เป็นอันตรายของไวรัสเอชพีวี (HPV) ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับโรคมะเร็งได้มากถึง 30-40%
ผลการศึกษาวิจัยต่างๆ ได้แสดงให้เห็นว่า การขลิบหนังอวัยวะเพศยังสามารถลดความเสี่ยงของสตรีจากการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นอีกด้วย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะเกิดขึ้นกับผู้ที่คลิปหนังอวัยวะเพศน้อยกว่าคนอื่นๆ และสตรีที่ร่วมเพศสัมพันธ์กับผู้ชายที่คลิปหนังปลายอวัยวะเพศนั้นก็ยังมีความเสี่ยงต่อการเป็น “มะเร็งปากมดลูก” น้อยลงอีกด้วย
ในเด็กผู้ชายก็เช่นเดียวกัน การขลิบหนังปลายอวัยวะเพศ จะช่วยลดความเสี่ยงให้แก่พวกเขาจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
ภาวะแทรกซ้อน
หน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control หรือ CDC) ได้ชี้ให้เห็นว่า การขลิบหนังปลายอวัยวะเพศที่กระทำตามกฎเกณฑ์ทางการแพทย์นั้นมีอันตรายน้อยมาก ตามการรับรองของหน่วยงานนี้ การขลิบหนังปลายอวัยวะเพศจะไม่มีผลกระทบเชิงลบใดๆ ต่อกิจกรรมและความสุขทางเพศสัมพันธ์ หรือถ้าหากมีก็เล็กน้อยมาก
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการขลิบนั้นโดยทั่วไปแล้วก็คือการมีเลือดไหลและการอักเสบ ส่วนภาวะแทรกซ้อนข้างเคียงที่รุนแรงกว่านั้น “มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก” ในแบบร่างนี้ได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลข้างเคียงไม่รุนแรงไว้สำหรับเด็กแรกเกิดร้อยละ 0.50 สำหรับเด็กโตร้อยละ 9 และสำหรับผู้ใหญ่ร้อยละ 5 เกี่ยวกับช่วงเวลาของการขลิบ
หน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา (CDC) กล่าวว่า การขลิบสำหรับเด็กทารกและเด็กจะง่ายกว่า เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าและอันตรายน้อยกว่า แต่ทว่าการประวิงเวลาออกไปจนถึงวัยรุ่นหรือเป็นผู้ใหญ่ เจ้าตัวก็ยังสามารถที่จะตัดสินใจกระทำการดังกล่าวได้
ตามตามรายงานนี้ หน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control หรือ CDC) ถือว่าการขลิบหนังอวัยวะเพศของผู้ชายจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดและมีประโยชน์ที่สุดวิธีหนึ่ง ที่จะช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV)

โดย อิบราฮิม  อาแว

http://www.bbc.co.uk