โพลสำรวจชี้: 1 ใน 3 ชาวอเมริกันเชื่อ จะเกิดสงครามกลางเมืองในอีก 5 ปี ข้างหน้า

362

ตามโพลสำรวจในสหรัฐอเมริกา ระบุ : หนึ่งในสามของชาวอเมริกันเชื่อว่าจะเกิดสงครามกลางเมืองในอีก 5 ปี ข้างหน้า

อ้างจากเว็บไซด์ USA Today ตามการสำรวจความคิดเห็นที่เผยแพร่เมื่อวันพุธระบุว่า ประมาณหนึ่งในสามของพลเมืองสหรัฐฯคิดว่าอาจจะเกิดสงครามกลางเมืองครั้งใหม่ในประเทศ

เนื่องจากความรุนแรงของการเมืองอเมริกันในประเด็นต่างๆ เช่น ประเด็นผู้ลี้ภัย และการวิจารณ์ล่าสุดจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐฯ Donald Trump “เป็นไปได้ว่า สหรัฐฯจะเผชิญกับสงครามกลางเมืองในอีกห้าปีข้างหน้า” ความเห็นจาก ร้อยละ 31ของผู้ตอบแบบสอบถามดังกล่าวในการสำรวจ

พรรคเดโมแครดกว่า 37% มีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของสงครามกลางเมืองครั้งที่สอง และ 32 % ของพรรครีพับลิกันยังเชื่อในการสำรวจความคิดเห็น โดยสถาบัน Rasmussen ซึ่งรายงานว่า สงครามดังกล่าวจะเกิดขึ้นคิดเป็น 59% โดยมีแนวโน้มว่าฝ่ายตรงข้ามของ Donald Trump จะก่อเหตุรุนแรง

การสำรวจของสถาบัน Rasmussen Rupert ดำเนินการระหว่างวันที่ 21-24 ของเดือนมิถุนายน และมีผู้เข้าร่วมตอบแบบสำรวจทั้งสิ้น 1,000 คน

สงครามกลางเมืองครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเป็นสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างปี 1861-1865 อันเป็นผลมาจากข้อพิพาทและความตึงเครียดอันยาวนานในประเด็นเรื่องการเป็นทาส สงครามเกิดขึ้นในปี 1861 หลังจากที่อับราฮัม ลินคอล์นเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา

สงครามกลางเมืองในอเมริกา ( American Civil War,) 1861 – 1865 เกิดจาก กลุ่มรัฐทางเหนือ และรัฐทางใต้ ได้แตกแยกกันทางความคิดขัดแย้งในเรื่องทาส กลุ่มทางเหนือ ภายใต้นาม United States of America หรือ THE UNION ต่อกรกับ กลุ่มรัฐทางใต้ ในนาม Confederate States of America หรือ THE CONFEDERACY โดยกลุ่มทางใต้ประกอบด้วย 11 รัฐ มีความต้องการใช้แรงงานทาสในไร่ฝ้าย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของ ทางใต้ และมีสัดส่วนสูงถึง ร้อยละ 57% ของสินค้าส่งออก

ขณะที่กลุ่มทางเหนือ ได้ห้ามการใช้ทาสแล้ว เขตทางเหนือส่วนใหญ่เป็นรัฐอุตสาหกรรม ผู้คนส่วนใหญ่ในรัฐทางเหนือเป็นผู้ที่อพยพมาจากยุโรป และทำงานในระบบอุตสาหกรรม และขยายอุตสาหกรรมออกไปทางฝั่งตะวันตกมากขึ้น คนทางเหนือส่วนใหญ่เป็นผู้มีการศึกษา อ่านออกเขียนได้ โดยความสำนึกในเรื่องทาสได้รับอิทธิพลมาจากนวนิยาย ของ Harriet Beecher Stowe เรื่อง Uncle Tom’s Cabin หรือกระท่อมน้อยของลุงทอม ซึ่งแพร่หลายในยุคนั้นและถือว่าเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดสงครามครั้งนี้

ในปี ค.ศ. 1860 ลินคอล์น ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี และดักลาสไม่พอใจผลการเลือกตั้งในที่สุดสงครามกลางเมืองก็เริ่มต้นขึ้น ในวันที่ 12 เมษายน ค.ศ. 1861 เป็นวันเริ่มต้นของสงครามกลางเมืองในอเมริกา และสิ้นสุดลงใน เดือน พฤษภาคม ค.ศ. 1865 โดยผลจากสงครามครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 6 แสนคน เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่เกิดจากนำมือของคนอเมริกันด้วยกันเอง ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูประเทศ สูงถึง 200 เท่า ของค่าใช้จ่ายของรัฐบาล ทั้งนี้ไม่นับรวมความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจต่างๆ โดยเฉพาะรัฐทางใต้ ซึ่งต้องใช้เวลาฟื้นฟูนานถึง 12 ปี

อับราฮัม ลินคอล์น ได้ประกาศเลิกทาส เมื่อต้นปี ค.ศ.1865 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1865 อย่างไรก็ตามผลจากสงครามครั้งนี้ ไม่ได้ทำให้คนผิวดำได้รับสิทธิ เท่าคนผิวขาวในทันทีทันใด แต่ทาสผิวดำทั่วประเทศได้รับการปลดปล่อยทันทีสูงถึง 4 ล้านคน ผลจากสงครามรัฐทางเหนือกับรัฐทางใต้ก็ไม่ได้กลับมารวมตัวกันโดยทันทีเช่นกัน ต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะประสานกันได้

Source: iribnews.ir