ความปลอดภัยทะเลแคสเปียนเป็นหน้าที่ของรัฐชายฝั่ง

88
การรักษาความสงบเรียบร้อยในทะเลแคสเปียน ถือเป็นหน้าที่ของประเทศเจ้าของชายฝั่ง ทะเลแคสเปียนต้องเป็นทะเลแห่งสันติภาพและใช้ประโยชน์เพื่อจุดประสงค์ทางเศรษฐกิจ ฉนั้นการแทรกแซงและอิทธิพลของชาติอื่นๆมีแต่จะสร้างปัญหา” อาลี ราลียานี ประธานรัฐสภาอิหร่านกล่าวกับ พลโท ซากิร ฮาซานอฟ รัฐมนตรีกลาโหมอาเซอร์ไบจานระหว่างเยือนกรุง เตหะราน…
ทั้งนี้ ประธานรัฐสภาอิหร่านยังเห็นด้วยกับการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง เตหะราน-บากู ทั้งภาคเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเห็นด้วยกับข้อเสนอของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซอร์ไบจานที่จะให้มีการจัดตั้งคณะกรรมธิการร่วมเพื่อเพิ่มความร่วมมือทางทหารและการป้องกันประเทศ