อิสราเอลเปิดอุโมงค์แห่งใหม่ใกล้มัสยิดอัลอักซอ

548

jamnews – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของอิสราเอลเป็นประธานในพิธีเปิดอุโมงค์แห่งใหม่ใน “วาดี ฮัลวะฮ์” ย่านการตั้งถิ่นฐานอาศัยซัลวานในเยรูซาเล็มตะวันออกและเชื่อมต่อกับ Babal-mgharbh กำแพงด้านทิศใต้ของมัสยิดอัลอักซอ

หนังสือพิมพ์อัลกุดส์อาราเบีย รายงานว่า Mary Rygyf เป็นประธานในพิธีเปิดอุโมงค์แห่งใหม่ดังกล่าว โดยมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ซึ่งการเปิดอุโมงค์ดังกล่าวจุดอยู่ในแผนการขยายที่อยู่อาศัยของอิสราเอล

รายงานระบุว่า โครงการสร้างอุโมงค์แห่งนี้เริ่มดำเนินการเมื่อสองปีก่อน

ขุดอุโมงค์และทางลอดในลานของมัสยิดอัลอักซอโดยระบอบยิวไซออนิส์นั้นทำให้ บ้านใกล้เรือนเคียง “วาดี ฮัลวะฮ์”  กำลังประสบการทรุดตัวและร้าว

ก่อนหน้านี้สถาบันอัลอักซอ กล่าวว่า เป้าหมายของการขุดอุโมงค์โดยยิวอิสราเอลในเยรูซาเล็มนั้นเพื่อทำลายสัญลักษณ์ต่างๆของอิสลามและประวัติศาสตร์ของชาวปาเลสไตน์

สถาบันแห่งนี้ยังกล่าวอีกว่า การขุดอุโมงค์รอบมัสยิดอัลอักซอได้ดำเนินการควบคู่ด้วยการเข้ายึดครองที่ดินและที่อยู่อาศัยของชาวปาเลสไตน์ที่ก่อให้เกิดรอยแตกในรากฐานและผนังของมัสยิดอัลอักซอ