ผู้นำอันศอรุลลอฮ์ ออกมาเตือนการแพร่ขยายของกลุ่มก่อการร้ายไอซิสในเยมน

838

ผู้นำกลุ่มอันศอรุลลอฮ์ ในเยเมน ได้ออกมาเตือนกลุ่มภายในประเทศและต่างชาติที่พยายามขยายอิทธิพลของกลุ่มก่อการร้ายไอซิสในเยเมน เช่น การแทรกแซงและการปฏิบัติการของกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะห์และไอซิส

อับดุลมาลิก อัลเฮาซีย์ ผู้นำกลุ่มอันศอรุลลอฮ์ ในเยเมน ได้กล่าวในคำปราศรัยวัน “ชะฮีด” ว่า เหล่ามือของอาชญากรที่เป็นข้าสมุนรับใช้ผลประโยชน์ของอิสราเอลและตะวันตกนั้น กำลังขับเคลื่อนต่อต้านขบวนการปฏิวัติของประชาชนในประเทศ

เขาได้กล่าวรำลึกเนื่องในวาระคล้ายวันครอบรอบการเป็นชะฮีดของประชาชนผู้ถูกกดขี่ในประเทศ ว่า ประชาชนในประเทศต่างให้การสนับสนุนในแผนการเรียกร้องความยุติธรรมและอิสรภาพกันอย่างทั่วหน้า

เขากล่าวเสริมว่า กลุ่มก่อการร้ายตักฟีรีย์ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อก่อความวุ่นวายต่อการปฏิวัติของประชาชนในเยเมนและประชาชนในภูมิภาค แต่ในวันนี้เยเมนกำลังตกเป็นเป้าโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายโดยตรง ขณะเดียวกันบรรดาศัตรูทั้งหลายก็พยายามส่งอาวุธสนับสนุนกลุ่มตักฟีรีย์เหล่านี้อีกทั้งมหาอำนาจก็ยังให้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับพวกเขาอีกด้วยเพื่อทำการการปฏิวัติของประชาชนที่กำลังเกิดขึ้น