บทบาทที่สำคัญของสตรีปาเลสไตน์ในฮามาส

981

ความเคลื่อนไหวและตำแหน่งหน้าที่การงานของสตรีปาเลสไตน์ นับจากก่อตั้งกลุ่มมุกอวิมัตฮามาสในปี 1987 และได้บทสรุปว่า บทบาทของสตรีในฮามาสมีความเข้มข้นมาก แม้จะมีความอ่อนโยน แต่มีความหนักแน่นมั่นคงและก้าวสู่การการพัฒนาและการเจริญเติบโตที่ดีอย่างรวดเร็ว

ฟาร์นิวส์ รายงานอ้าง al-monitor เนื่องจากคล้ายวันสตรีโลก ( 8 มีนาคม ) ระบุว่า ฮามาสได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อบทบาทของสตรีเป็นอย่างมาก พร้อมกับย้ำถึงบทบาทของสตรีในการอบรมบุตร ครอบครัวและสังคม

รอญาอ์ อัลฮัลบี หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมสตรีของฮามาส ให้สัมภาษณ์ กับ al-monitor ว่า ฮามาสถือว่า สตรีคือเสาหลักของสังคมปาเลสไตน์ ซึ่งหาใช่เป็นเครื่องมือบำบัดความใคร่ของเพศชาย นับตั้งแต่การก่อตั้งฮามาส บรรดาสตรีก็มีตำแหน่งและบทบาทสำคัญต่างๆในฮามาส และนี้เป็นผลพวงที่มาจากคำชี้แนะของ อะห์มัดยาซีน ผู้ก่อตั้งฮามาส ที่เปิดโอกาสให้สตรีมีตำแหน่งสูงในฮามาส

สตรีมีบทบาทที่โดดเด่นและมีบทบาทหลักในฮามาส ไม่ว่าในการทำหน้าที่เชิญชวนบรรดาสตรีให้เข้าร่วมกลุ่มฮามาส และบทบาททางสังคม โดยการเยือนบ้านต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้กับบรรดาปัญญาชน นักศึกษาและสตรีที่เป็นชนชั้นแรงงาน ซึ่งกิจกรรมความเคลื่อนไหวเช่นนี้ดำเนินการโดยสมาชิกของฮามาส ภายใต้ชื่อ “องค์กรอิสลาม”

การเลือกตั้งสภาชูรอของฮามาส เมื่อปี 2006 เป็นโอกาสที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกครั้งให้กับสตรีในการชี้ให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของพวกเธอ การเลือกตั้งครั้งนั้น มีสตรี 6 ท่าน ด้วยกันที่ได้เข้าสู่สภา

นอกจากนั้น ในปี 2013 ฮามาส ยังได้ประกาศแต่งตั้งให้ นาง อิสราอ์ อัลมุดลิล เป็นโฆษกหญิงภาคภาษาอังกฤษของฮามาสอีกด้วย

al-monitor ยังได้เยี่ยมชมสำนักงานสตรีของฮามาสในกาซ่าอีกด้วย ซึ่งได้เห็นการฝึกอบรบวิชาชีพให้กับสตรี ในด้านต่างๆ อาทิเช่น กองกำลังอาสา การประชาสัมพันธ์และการศึกษา

ในด้านการทหาร ตามมาตราที่ 17 แห่งพันธะสัญญาของฮามาส ในปี 1988 จะมีการจำกัดบทบาทของสตรีเฉพาะด้านการอบรมบุตรหลาน และให้การสนับสนุนสามีเพียงอย่างเดียว แต่หลังจากมีการเปลี่ยนนโยบายเมื่อปี 2004 สตรีก็สามารถเข้าร่วมเป็นทหารอาสาของฮามาส เห็นได้จาก ครั้งที่สตรีนางหนึ่งชื่อ ว่า “เรียม ริยาชีย์” สตรีชาวปาเลสไตน์สังกัดกลุ่มฮามาสเข้าร่วมปฏิบัติการต่อต้านอิสราเอล ณ. ชายแดน “บัยต์ คอนูน” ทางภาคเหนือของกาซ่า อีกทั้งกองกำลังอัลกะซ็อม หนึ่งในกองกำลังหลักของฮามาส ก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มนักรบสตรีอีกด้วย เมื่อปี 2007

al-monitor ได้บทสรุปว่า ฮามาสในวันนี้ขยายบทบาทสู่กลุ่มสตรีอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะบทบาทหน้าที่การงานในการเชิญชวนเรียกร้องพี่น้องประชาชนให้การสนับสนุนฮามาส และได้แสดงบทบาทนี้ได้อย่างดีเยี่ยม และนี่คือบทบาทของสตรีในฮามาสที่มีความเข้มข้นมากขึ้น แม้จะมีความอ่อนโยน แต่มีแฝงด้วยหนักแน่นมั่นคงและก้าวสู่การการพัฒนาและการเจริญเติบโตที่ดีอย่างรวดเร็ว