บทบาทที่สำคัญของสตรีปาเลสไตน์ในฮามาส

962

ความเคลื่อนไหวและตำแหน่งหน้าที่การงานของสตรีปาเลสไตน์ นับจากก่อตั้งกลุ่มมุกอวิมัตฮามาสในปี  1987  และได้บทสรุปว่า  บทบาทของสตรีในฮามาสมีความเข้มข้นมาก แม้จะมีความอ่อนโยน แต่มีความหนักแน่นมั่นคงและก้าวสู่การการพัฒนาและการเจริญเติบโตที่ดีอย่างรวดเร็ว

ฟาร์นิวส์ รายงานอ้าง al-monitor   เนื่องจากคล้ายวันสตรีโลก ( 8  มีนาคม ) ระบุว่า ฮามาสได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อบทบาทของสตรีเป็นอย่างมาก  พร้อมกับย้ำถึงบทบาทของสตรีในการอบรมบุตร ครอบครัวและสังคม

รอญาอ์ อัลฮัลบี หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมสตรีของฮามาส ให้สัมภาษณ์ กับ al-monitor  ว่า  ฮามาสถือว่า สตรีคือเสาหลักของสังคมปาเลสไตน์  ซึ่งหาใช่เป็นเครื่องมือบำบัดความใคร่ของเพศชาย  นับตั้งแต่การก่อตั้งฮามาส บรรดาสตรีก็มีตำแหน่งและบทบาทสำคัญต่างๆในฮามาส  และนี้เป็นผลพวงที่มาจากคำชี้แนะของ อะห์มัดยาซีน  ผู้ก่อตั้งฮามาส ที่เปิดโอกาสให้สตรีมีตำแหน่งสูงในฮามาส

สตรีมีบทบาทที่โดดเด่นและมีบทบาทหลักในฮามาส  ไม่ว่าในการทำหน้าที่เชิญชวนบรรดาสตรีให้เข้าร่วมกลุ่มฮามาส  และบทบาททางสังคม  โดยการเยือนบ้านต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้กับบรรดาปัญญาชน นักศึกษาและสตรีที่เป็นชนชั้นแรงงาน   ซึ่งกิจกรรมความเคลื่อนไหวเช่นนี้ดำเนินการโดยสมาชิกของฮามาส ภายใต้ชื่อ “องค์กรอิสลาม”

การเลือกตั้งสภาชูรอของฮามาส เมื่อปี  2006   เป็นโอกาสที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกครั้งให้กับสตรีในการชี้ให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของพวกเธอ   การเลือกตั้งครั้งนั้น มีสตรี  6   ท่าน ด้วยกันที่ได้เข้าสู่สภา

นอกจากนั้น ในปี  2013    ฮามาส ยังได้ประกาศแต่งตั้งให้   นาง อิสราอ์ อัลมุดลิล เป็นโฆษกหญิงภาคภาษาอังกฤษของฮามาสอีกด้วย

al-monitor     ยังได้เยี่ยมชมสำนักงานสตรีของฮามาสในกาซ่าอีกด้วย   ซึ่งได้เห็นการฝึกอบรบวิชาชีพให้กับสตรี ในด้านต่างๆ อาทิเช่น  กองกำลังอาสา  การประชาสัมพันธ์และการศึกษา

ในด้านการทหาร  ตามมาตราที่ 17    แห่งพันธะสัญญาของฮามาส ในปี 1988     จะมีการจำกัดบทบาทของสตรีเฉพาะด้านการอบรมบุตรหลาน และให้การสนับสนุนสามีเพียงอย่างเดียว  แต่หลังจากมีการเปลี่ยนนโยบายเมื่อปี 2004    สตรีก็สามารถเข้าร่วมเป็นทหารอาสาของฮามาส  เห็นได้จาก ครั้งที่สตรีนางหนึ่งชื่อ ว่า “เรียม ริยาชีย์” สตรีชาวปาเลสไตน์สังกัดกลุ่มฮามาสเข้าร่วมปฏิบัติการต่อต้านอิสราเอล ณ. ชายแดน  “บัยต์ คอนูน”  ทางภาคเหนือของกาซ่า  อีกทั้งกองกำลังอัลกะซ็อม หนึ่งในกองกำลังหลักของฮามาส ก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มนักรบสตรีอีกด้วย เมื่อปี 2007

al-monitor      ได้บทสรุปว่า  ฮามาสในวันนี้ขยายบทบาทสู่กลุ่มสตรีอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะบทบาทหน้าที่การงานในการเชิญชวนเรียกร้องพี่น้องประชาชนให้การสนับสนุนฮามาส และได้แสดงบทบาทนี้ได้อย่างดีเยี่ยม และนี่คือบทบาทของสตรีในฮามาสที่มีความเข้มข้นมากขึ้น  แม้จะมีความอ่อนโยน แต่มีแฝงด้วยหนักแน่นมั่นคงและก้าวสู่การการพัฒนาและการเจริญเติบโตที่ดีอย่างรวดเร็ว