จอร์แดน ชุมนุมประท้วงรัฐบาลนำเข้าแก๊สจากอิสราเอล

477

ยูโรนิวส์ – ชาวจอร์แดนนับร้อยคน ได้ชุมนุมประท้วง ในกรุงอัมมาน โดยมีการประณามรัฐบาลที่บรรลุข้อตกลงกับอิสราเอลในเรื่องการนำเข้าแก๊สเข้าประเทศ

บรรดาผู้เข้าร่วมประท้วงต่อต้านยิวอิสราเอลในกรุงอัมมาน ได้ประกาศว่า การนำแก๊สจากอิสราเอลเข้าประเทศ ถือเป็นการสนับสนุนยิวอิสราเอล