จอร์แดน ชุมนุมประท้วงรัฐบาลนำเข้าแก๊สจากอิสราเอล

479

ยูโรนิวส์ –   ชาวจอร์แดนนับร้อยคน  ได้ชุมนุมประท้วง ในกรุงอัมมาน  โดยมีการประณามรัฐบาลที่บรรลุข้อตกลงกับอิสราเอลในเรื่องการนำเข้าแก๊สเข้าประเทศ

บรรดาผู้เข้าร่วมประท้วงต่อต้านยิวอิสราเอลในกรุงอัมมาน  ได้ประกาศว่า การนำแก๊สจากอิสราเอลเข้าประเทศ ถือเป็นการสนับสนุนยิวอิสราเอล