เนทันยาฮู กำหนดจะเยือนมัสยิดอัลอักศอ หวังเรียกคะแนนเสียงเก็บชัยชนะในการเลือกตั้ง

895

เนทันยาฮู  กำหนดจะเยือนมัสยิดอัลอักศอ หวังเรียกคะแนนเสียงเก็บชัยชนะในการเลือกตั้ง

รายงานจากเวสต์แบงก์  ว่า เบนยามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอลมีกำหนดการจะเยือนมัสยิดอัลอักศอ
ในการนี้ สื่อแขนงต่างๆ ของอิสราเอลมีการิเคราะห์ข่าวนี้กันอย่างแพร่หลาย  หนังสือพิมพ์ “ยะดีอูต  ออฮารนูต” ของอิสราเอล เขียนว่า เบนยามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอลมีกำหนดการจะเยือนมัสยิดอัลอักศอเพื่อเยี่ยมชมบริเวณส่วนหนึ่งที่เป็นของยิวในเขตมัสยิดอัลอักศอ

หนังสือพิมพ์ดังกล่าวเขียนเสริมว่า ทว่าการเดินครั้งนี้ จะก่อให้เกิดการลุกขึ้นประท้วงของพี่น้องปาเลสไตน์  และคาดการณ์ว่า จะก่อให้เกิดกลุ่มอินติฟาดารุ่นที่สามในปาเลสไตน์อย่างแน่นอน  แต่สิ่งที่น่าวิตกในที่นี้ คือ การเกิดกลุ่มอินติฟาดาของชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์  เพราะในเชิงภูมิศาสตร์แล้วมันติดกับเขตแดนอิสราเอล

หนังสือพิมพ์ดังกล่าว เขียนอีกว่า เป้าหมายหลักในการเยือนของเนทันยาฮูครั้งนี้ เพื่อเป็นการโฆษณาหาเสียงในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเร็วๆ นี้  เพราะจากการเข้าไปเยือนมัสยิดอัลอักศอครั้งนี้ จะสามารถเรียกคะแนนเสียงจากพรรค  และฝ่ายต่างๆของอิสราเอล ให้กับตนเองได้เป็นอย่างดี

ในปี 1996   เนทันยาฮู  เคยมีคำสั่งให้มีการสร้างอุโมงค์ใต้มัสยิดอัลอักศอ  จากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เกิดการปะทะขึ้นอย่างรุนแรงระหว่างพี่น้องปาเลสไตน์กับชาวยิวอิสราเอล   ทำให้พี่น้องปาเลสไตน์เสียชีวิตจำนวน  60  คน   และชาวยิวอิสราเอลเสียชีวิต 17  คน

อนึ่ง เมื่อปี 2000    อาเรียล ชารอน  อดีตนายกรัฐมนตรีอิสราเอล เคยเข้าไปในมัสยิดอัลอักศอ ทำให้เกิดกลุ่มอินติฟาดารุ่นที่สองในปาเลสไตน์

 
http://shia-online.ir/article.asp?id=38469&cat=1