นักการศาสนา“อัลอัซฮัร” ย้ำ ไอซิสคือกลุ่มก่อการร้าย ไม่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องใดกับศาสนาอิสลาม

1013

รองเชคคุล อัซฮัร เผยว่า กลุ่มก่อการร้ายไอซิส คือคอวาริจญ์แห่งยุคสมัย และเรียกร้องนานาชาติให้มีการปราบปรามกำจัดกลุ่มก่อการร้ายไอซิสอย่างจริงจัง

ALLAM –  อับบาส เชามาน  รองเชคคุลอัซฮัซ  กล่าวว่า  ไอซิส คือกลุ่มก่อการร้าย ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องใดๆกับศาสนาอิสลาม   หลักคำสอนแห่งฟากฟ้าและหลักมนุษย์ธรรม

เชามาน กล่าวย้ำว่า  กลุ่มไอซิสทำการบิดเบือนหลักคำสอนอิสลามเพื่อสร้างความชอบธรรมในการก่ออาชญากรรมที่เลวร้าย

เชามาน ยังได้เรียกร้อง ประชาชาติอิสลาม และประเทศอิสลามทั้งหลายให้ลุกขึ้นมาต่อสู้กับการรุกรานและภัยคุกคามของไอซิส เพราะการลุกขึ้นต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายไอซิสซึ่งเป็นคอวาริจญ์แห่งยุคสมัยนั้น ถือเป็นสิ่งจำเป็นตามหลักชะรีอะห์   ไอซิสคือผู้ทำลายภาพลักษณ์ของอิสลาม  อีกทั้งเป็นการประกาศศัตรูกับพระองค์ ท่านศาสดาทูตและประชาชาติอิสลาม

รองเชคคุลอัซฮัร กล่าวเสริมว่า  พี่น้องมุสลิมทุกคน จำต้องอาศัยอาวุธทั้งทางทหารและศาสนา มาใช้อย่างเต็มที่ในการต่อสู้และปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายไอซิส  และอย่าได้กลัวในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายนี้

ท่านได้ชี้ถึงบุคคลที่ให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายไอซิส ว่า สำหรับบุคคลที่ให้การสนับสนุนกลุ่อก่อการร้ายไอซิส นั้นเราต้องปฏิบัติเหมือนกับกลุ่มก่อการร้ายไอซิส  ที่จะต้องให้เขาได้รับบทเรียนและบทลงโทษอย่างสาสม   สถาบันศาสนาอิสลามต่างๆในประเทศอิสลาม จำต้องมีการนำเสนอหลักคำสอนอันบริสุทธิ์เพื่อสามารถสกัดกั้นแนวคิดของไอซิส

เชามาน ได้ชี้ถึงเหตุการณ์เผานักบินจอร์แดนว่า  เป็นการกระทำที่เหี้ยมโหดผิดมนุษย์  ขณะที่ศาสนาอิสลามสั่งห้ามการสังหารชีวิตผู้บริสุทธิ์  อีกทั้งในสนามสงครามอิสลามก็ยังไม่อนุญาตให้มีการเผาเชลยอีกด้วย

เขายังได้ประณามเหตุการณ์เผานักบินจอร์แดน  พร้อมกับเรียกร้องให้มีการต่อสู้อย่างจริงจังกับกลุ่มผู้สร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดิน  และปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายไอซิให้หมดสิ้นลง