วิเคราะห์สัญลักษณ์ธงดำของกลุ่มก่อการร้าย

6717

สัญลักษณ์ธงดำของกลุ่มก่อการร้าย
กลุ่มก่อการร้ายส่วนใหญ่มักจะเลือกใช้ธงสีดำ “ธงชาฮาดะห์” (๑) เป็นสัญลักษณ์ โดยแต่ละกลุ่มจะมีการเขียนลักษณะรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป
กลุ่มหัวรุนแรงและกลุ่มก่อการร้ายส่วนใหญ่ นับจากกลุ่มตอลิบัน อัลกออิดะห์ และเครือข่ายต่างๆของอัลกออิดะห์ ได้เลือกใช้ธงสีดำ “ธงชาฮาดะห์ لا إله إلا الله محمد رسول الله เป็นสัญลักษณ์ พร้อมกับเขียนสัญลักษณ์ดาบแนบติดข้างธงสีดำนั้นด้วย
กลุ่มก่อการร้ายไอซิส (ISIS) ก็ใช้ธงเช่นนี้เป็นสัญลักษณ์แต่จะแตกต่างตรงรูปแบบบ้างเท่านั้น ซึ่งการพิจารณาสีและสัญลักษณ์ของธงต่างๆและความคล้ายคลึงกันของธงเหลานี้ เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่ง!!!
ประเด็นแรก คือ ธงสัญลักษณ์ดังกล่าว มีเพียงแค่สีดำและสีขาวเท่านั้น โดยไม่มีสีอื่นใดมาใช้แต่ประการใด ในขณะที่สีธงชาติของประเทศอิสลามต่างๆนั้นมีหลากสีและสวยสดงดงาม ซึ่งการใช้สีดำและสีขาวโดยไม่เลือกใช้หลากสีนั้นเป็นการแสดงและบ่งชี้ถึงอุดมการณ์และทัศนคติของกลุ่มตักฟีรีย์(หากไม่ใช่มิตรก็คือศัตรู)ที่ใช้ในการก่อการร้ายได้เป็นอย่างดี ด้วยการมองโลกแค่สีดำและสีขาวเท่านั้น โดยไม่มีสถานะภาพที่สามในเชิงความคิดของกลุ่มตักฟีรีมาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด นั้นหมายความว่า ผู้ใดที่มีความคิดและอุดมการณ์เหมือนพวกเขาก็เป็นสีขาว และผู้ใดที่คัดค้านต่อต้านความคิดของพวกเขาก็เป็นสีดำ ซึ่งสมควรได้รับบทลงโทษและถูกสังหารในรูปแบบที่ทรมานและเลวร้ายที่สุด
ประการที่สอง การไม่ใช้สีอื่นเป็นสัญลักษณ์ สร้างทัศนะคติและความเข้าใจแก่คนต่างศาสนิก ว่า “ศาสนาอิสลาม” ให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายเหลานี้ อันเป็นศาสนาที่นิยมความรุนแรง โหดร้ายป่าเถื่อน และไม่มีการยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้น
สัญลักษณ์หลักที่ถูกใช้ในธงต่างๆของกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้ คือ สองประโยคที่ศักดิ์สิทธิ์ นั้นคือ لااله الا الله และ محمد رسول الله ตามด้วยดาบ ซึ่งเป็นสองพื้นฐานหลักของศาสนาอิสลามวางแนบคู่กับสัญลักษณ์แห่งความรุนแรง เสมือนเป็นการแนะนำศาสนาอิสลามในรูปแบบของความรุนแรงให้กับสาธรณชนทั้งโลกได้ประจักษ์เห็น โจทย์คำถามมีว่า แล้วการแนะนำอิสลามในความเป็นจริงแล้ว ควรเป็นหน้าที่ของผู้ใด ????

141002053025_isisl-is-islamic_640x360_afp_nocredit
เราจะทำการพิจารณาสัญลักษณ์ธงต่างๆของกลุ่มก่อการร้ายดังนี้
อัลกออิดะห์
อัลกออิดะห์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1988 โดย อัยมาน อัลซะวาฮิรี มีธงสัญลักษณ์เป็นสีดำ โดยเขียนว่า لا إله إلا الله محمد رسول الله ด้วยอักษรสีขาว
อัลกออิดะห์ มีเครือข่ายกว้างขวางอย่างมาก โดยมีการจัดตั้งเครือข่ายต่างๆในคาบสมุทรอาหรับ “อัลกออิดะห์ในซูดาน” “กลุ่มพันธมิตรในแอลจีเรีย” เป็นต้น และกลุ่มญิบฮะห์ อัลนุศราห์ ซึ่งกลุ่มต่างๆเหล่านี้ล้วนอยู่ภายใต้อำนาจอิทธิพลของอัลกออิดะห์ทั้งสิ้น และจะใช้ธงสัญลักษณ์ของอัลกออิดะห์ โดยจะมีการเขียนชื่อกลุ่มเครือข่ายต่างๆเหล่านี้ส่วนล่างของธงอีกด้วย

กลุ่มมุญาฮิดีน อัลชะบาบ
กลุ่มดังกล่าวนี้จัดตั้งขึ้นในโซมาเลีย ในปี 2004 ภายใต้การนำของ อาดัม อาชี อีรู โดยมีการยึดมั่นและปฏิบัติตามอุมดการณ์ของอัลกออิดะห์ เขาถูกฆ่าตายจากการบุกโจมตีของทหารอเมริกาเมื่อปี 2008 จากนั้น อะห์มัด อับดี ฆอดานี ก็ขึ้นมาเป็นหัวหน้าแทนและถูกฆ่าตายต่อมา เมื่อปี 2014
มีธงสัญลักษณ์เป็นสีดำขาว เขียนประโยค لا إله إلا الله محمد رسول الله เป็นอักษรสีขาว ในรูปลักษณะวงกลม โดยในวงกลมนั้นมีดาบสองเล่มวางซ้อนกันอยู่

กลุ่มคอเคาซัส เอมิเรต
กลุ่มหัวรุนแรง คอเคซัสเอมิเรต กลุ่มหัวรุนแรงในแถบเทือกเขาคอเคซัสเหนือรายงานว่า นายโดกู อูมารอฟคุน
กลุ่มหัวรุนแรง คอเคซัสเอมิเรต จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลามคม ปี 2007 มีนาย โดกู อูมารอฟ เป็นหัวหน้า ซึ่งจัดตั้งขึ้นในแถบเทือกเขาคอเคซัสเหนือ
มีธงสัญลักษณ์เป็นสีดำ ตรงกลางธงมีสัญลักษณ์ดาบ สีขาว และข้างบน จะเขียนประโยคชะฮาดะห์

อันศอรุล ชะรีอะห์
เป็นกลุ่มติดอาวุธ จัดตั้งขึ้นในต้นปี 2012 หลังจากจอมเผด็จการแห่งลิเบีย คัดดาฟี ถูกฆ่าตายได้ไม่กี่เดือน
รายงานระบุว่า กลุ่มอันศอรุล ชะรีอะห์ ลิเบีย กับกลุ่ม อันศอรุลชะรีอะห์ ตูนิเซีย ในด้านอุดมการณ์ความคิดของการก่อการร้าย การประสานงานด้านปฏิบัติการ การสนับสนุนทางการเมืองและการสนับสนุนต่างๆ ถือว่าเป็นกลุ่มเดียวกัน และได้ให้สัตยาบันกับกลุ่มไอซิส (ISIS )แล้ว
มีธงสัญลักษณ์เป็นสีดำ และเขียนประโยค “ชะฮาดะห์” สีขาว และด้านล่างจะเขียนชื่อกลุ่มด้วยสีขาว ซึ่งคล้ายกับธงของอัลกออิดะห์

 

isil

กลุ่ม อันศอร บัยตุล มุกอดดิส หรือ วิลายัต ซีนาย (กลุ่ม“อันซาร์ เบต อัล-มักดิส)
กลุ่มติดอาวุธนี้เพิ่งเป็นที่รู้จักเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน หลังจากเกิดเหตุการณ์การโจมตีจุดต่างๆของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยในอียิปต์ เจ้าหน้าที่ความมั่นคงอย่างน้อย 33 คนถูกสังหารในการโจมตีต่อเนื่องกัน 2 ครั้ง
กลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ปฏิบัติการณ์ในเขตไซนาของอียิปต์ และมีความสัมพันธ์กับกลุ่มก่อการร้ายไอซิส หลังจากให้การสัตยาบัน กับไอซิสแล้ว ก็เปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็น วิลายัต ซินาย
มีธงสัญลักษณ์เป็นสีดำ ในธงมีอัลกุรอาน รูปโลก อาวุธปืน และธงสัญลักษณ์ของไอซิส โดยเขียนประโยค قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله

กลุ่ม อะบู ซะยาฟ
กลุ่มติดอาวุธอะบูซะยาฟภายใต้การนำของ อับดูรอจิก จันจาลอนี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 1991 ทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์ กลุ่มนี้ยังมีการเคลื่อนไหวในมาเลเซียด้วย
ธงสัญลักษณ์เป็นดำขาว เหมือนธง อัลกออิดะห์ เขียนประโยค لا إله إلا الله محمد رسول الله

กลุ่มตอลิบัน
กลุ่มติดอาวุธดังกล่าว จัดตั้งขึ้นโดย มุลลา อับดุลมาญิด มุฮัมมัด อุมัร ในอัฟกานิสถาน และมีการเคลื่อนไหวในปากีสถานด้วย
ธงสัญลักษณ์เป็นสีขาว และตัวอักษรประโยค لا إله إلا الله محمد رسول الله เป็นสีดำ

กลุ่มโบโกฮาราม
ความหมายโดยรวมของกลุ่มนี้คือ การเรียนรู้และการฝึกฝนจากตะวันตกเป็นสิ่งต้องห้าม “ฮะราม” กลุ่มนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2008 ในประเทศไนจีเรีย ภายใต้การนำของ อะบูบักร์ ชิกาโว
ธงสัญลักษณ์คือ มี อัลกุรอาน อาวุธสองชนิดและธงสัญลักษณ์ของอัลกออิดะห์ และกลุ่มนี้จะใช้ธงของอัลกออิดะห์ เป็นสัญลักษณ์ในการปฏิบัติการ

ญับฮะห์ อันนุศรอฮ์
กลุ่มนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2011 โดย อะบู มุฮัมมัด อัลจูลานี ในประเทศซีเรีย โดยมีความสัมพันธ์กับกลุ่มและเครือข่ายอัลกออิดะห์
ธงสัญลักษณ์เป็นสีดำ และเขียนประโยค “ชะฮาดะห์” ด้วยสีขาว ใต้ธงเขียนชื่อกลุ่มตนเองด้วยสีขาว ซึ่งคล้ายกับธงของอัลกออิดะห์
กลุ่มรัฐอิสลาม “ไอซิส”
กลุ่มนี้จัดตั้งขึ้นในอิรัก เมื่อปี 2003 ถือเป็นเครือข่ายหลักของอัลกออิดะห์ ซึ่งกลุ่มนี้ที่ปรากฏชื่อดังทั่วโลกในวันนี้ ได้ปรากฏอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2013 และ ในปี 2014 ประกาศจัดตั้งรัฐอิสลาม โดยมี อะบูบักร์ อัลบัฆดาดีย์ เป็นหัวหน้า
ธงสัญลักษณ์ ไอซิส เป็นสีดำ เขียนประโยค لا إله إلا الله บนสุดของธง และในวงกลมเขียนว่า محمد رسول الله ด้วยสีขาว โดยมีการเรียงชื่อของอัลลอฮ์ ไว้ตรงกลางเพื่อนำหน้า

สิ่งที่เป็นจุดร่วมและสิ่งที่คล้ายกันระหว่างสัญลักษณ์ของธงกลุ่มก่อการร้ายต่างๆเหล่านี้ คือ ใช้ธงสีดำเป็นหลัก โดยนำเอาหลักพื้นฐานที่สำคัญของศาสนาอิสลาม คือ “لا اله الا الله “محمد رسول الله” นำมาเป็นสโลแกน อันเป็นการบ่งชี้ว่าเป้าหมายแรกและเป้าหมายสำคัญที่สุดของผู้สนับสนุนและจัดตั้งกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้ เพื่อทำลายภาพลักษณ์ของอิสลามและสร้างกระแสโรคกลัวอิสลาม หรือที่เราเรียกว่า Islamophobia

หมายเหตุ – ชะฮาดะตัยน์ คือ คำปฏิญาณของชาวมุสลิมทุกคนที่ว่า “ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์ และมูฮัมหมัด เป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์”