คำตอบโต้ของนายพลสุไลมานี ต่อคำข่มขู่ของอเมริกา

ชิมอน เปเรส ประธานาธิบดีอิสราเอล กล่าวว่า “ตะวันออกกลางกำลังหมุนไปตามนิ้วชี้ของนาย­พลกอซิม สุไลมานี”

1081