สมาคมนักเรียนเก่าไทย-อิหร่าน ได้นายกฯ-กรรมการ ชุดใหม่

2413

ซัยยิดมุบาร็อก ฮุซัยนี นายกสมาคมนักเรียนเก่าไทย-อิหร่านคนใหม่


กรุงเทพ – ซัยยิดมุบาร็อก ฮูซัยนี นั่งตำแหน่งนายกสมาคมนักเรียนเก่าไทย-อิหร่านคนใหม่ พร้อมประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสมาคม

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. ที่อาคารมูลนิธิส่งเสริมการศึกษากุรอาน อัรรอซูลุลอะอ์ซอม (ศ็อล ฯ) ย่านท่าพระ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ สมาคมนักเรียนเก่าไทย-อิหร่าน (Thai-Iran Alummi Association) ได้จัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมฯ แทนนายกฯและคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ โดยมีสมาชิกนักเรียนเก่าไทย-อิหร่านกว่า 120 คนเข้าร่วมประชุม

โดย ภายหลังการลงคะแนนเสร็จสิ้น ปรากฏว่า ซัยยิดมุบาร็อก ฮุซัยนี (เลอพงษ์ ซาร์ยิด) ได้รับเลือกจากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมให้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคม นักเรียนเก่าไทย-อิหร่านคนใหม่ ซึ่งตามระเบียบและข้อตกลงของสมาชิกสมาคมฯ นั้นได้มอบอำนาจให้นายกสมาคมฯ คัดสรรผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ

วัน นี้ (12 ก.ย.) ซัยยิดมุบาร็อก ฮุซัยนี นายกสมาคมไทยอิหร่าน ได้ลงนามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ วาระปี 2557-2560 เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก โดยมีรายชื่อกรรมการได้แก่

1. ซัยยิดมุบาร็อก ฮูซัยนี นายกสมาคมฯ
2. เชคฮุเซน บินสะเล็ม อุปนายก
3. เชครอชิดี ปะดุกา เลขาธิการ
4. เชคอิมรอน พิชัยรัตน์ ฝ่ายวิชาการ
5. เชคอิบรอฮีม อาแว ฝ่ายตับลีฆ
6. เชคอาลี อัลฟารุก ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
7. เชคญะวาด สว่างวรรณ ฝ่ายสวัสดิการ
8. ซัยยิดยะอ์ฟัร ศักดิ์กิตติชา โฆษก
9. คุณไซม่า ซาร์ยีด ฝ่ายกิจการสตรี
10. คุณรุวัยดา สร้อยระยับ นายทะเบียน
11. คุณฮาซานะฮ์ แสงมาน เหรัญญิก

กล่าว สำหรับ สมาคมนักเรียนเก่าไทย-อิหร่าน จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 มี ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี เป็นนายกสมาคมฯ คนแรก และมีเชคซัยนุลอาบีดีน (ปริญญา) ฟินดี้ เป็นนายกฯ คนที่ 2 ส่วน ซัยยิดมุบาร็อก ฮุซัยนี นายกคนปัจจุบันที่เพิ่งได้รับลือก นับเป็นคนที่ 3 ทั้งนี้นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการมีวาระการปฏิบัติหน้าที่คราวละ 3 ปี

ปัจจุบันสมาคมนักเรียนเก่าไทย-อิหร่านมีสมาชิกประมาณ 150 คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนศาสนาที่จบการศึกษามาจากสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน

001_6938001_6886

001_6875S__8167704