อะยาตุลเลาะฮ์ ซิซตานี เรียกร้องชาวอิรักสามัคคีเป็นปึกแผ่น สร้างความรักระหว่างกัน

742

ABNA – แกรนด์อะยาตุลเลาะฮ์ ซัยยิด อะลี ซิสตานี ได้เรียกร้องเชิญชวนประชาชนชาวอิรักเผ่าและนิกายต่างๆ ให้สร้างความสามัคคีเป็นปึกแผ่น สร้างความรักและมิตรภาพให้แข็งแกร่ง

แกรนด์อะยาตุลเลาะฮ์ ซิซตานี ได้เรียกร้องให้ประชาชนชาวอิรักสร้างความสามัคคี โดยเฉพาะในสังคมที่ประชาชนมีมัซฮับและนิกายที่หลากหลาย ให้พยายามกระชับความสัมพันธ์ให้มากที่สุด และท่านยังเรียกร้องให้เลิกยึดถือแนวคิด การยึดถือเผ่าพันธ์ทุกรูปแบบ ซึ่งจะนำความเจ็บปวดมาสู่สังคมของประเทศนี้

ประชาชน ชาวอิรักหลายแสนคนที่ตอบรับคำสั่งของท่าน เพื่อทำการปกป้องอิรักและเผชิญหน้าต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้าย ดาอิช ต่างก็หลั่งไหลออกมาสู่ท้องถนนในเมืองต่างๆ ของอิรัก

ก่อน หน้านี้ เชคอับดุลมะฮดี กัรบาลาอี ผู้แทน ของ แกรนด์อะยาตุลเลาะฮ์ ซิซตานี ได้กล่าวในคุตบะฮวันศุกร์ในสถานฝังศพของอิมามฮูเซน (อ) เมืองกัรบะลา ว่า “ใครที่สามารถจับอาวุธและต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายเหล่านี้ได้ เขาจะต้องสมัครเข้าเป็นทหารเพื่อทำการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้ เพราะการปกป้องอิรัก คือภารกิจและหน้าที่”

เชคกัร บาลาอี ยังได้ชี้แจงอีกว่า เหล่ามัรญิอฺ (ผู้นำศาสนาระดับสูงสุด) ของชีอะฮ จะให้การสนับสนุนต่อความพยายามที่จะทำการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้ และยังกล่าวอีกว่า ท่านได้เรียกร้องให้กลุ่มต่างๆ ที่กำลังทำหน้าที่ในการปกป้อง ประเทศอิรักอยู่ในขณะนี้ ให้มีความอดทนและความกล้าหาญ เพราะการปกป้องอิรักถือเป็นภารกิจและหน้าที่ของประชาชาติ ซึ่งทุกๆ คนจะต้องทำการพิทักษ์รักษาอิรักอย่างเต็มความสามารถ