ผู้เชี่ยวชาญทางทหารอิสราเอลเตือน : วิกฤตที่รุนแรงในภูมิภาคจะนำไปสู่การล่มสลายของอิสราเอล

481

Amos Glebou ผู้เชี่ยวชาญทางทหารของอิสราเอล กล่าวว่า : วิกฤตที่ทวีความรุนแรงขึ้นในภูมิภาคนี้จะนำไปสู่การล่มสลายของอิสราเอลเพราะฮิซบุลเลาะห์ มีระบบขีปนาวุธขั้นสูง Independent รายงาน

ผู้เชี่ยวชาญหลายคนในอิสราเอลเตือนว่าหากเกิดการปะทะกัน อิสราเอลจะเผชิญกับความท้าทายที่อันตรายที่สุด Amos Gelbou ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารอิสราเอลเชื่อว่าวิกฤตการณ์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในภูมิภาคจะทำให้อิสราเอลล่มสลายอย่างแน่นอน

ตามรายงานของผู้เชี่ยวชาญทางทหารชี้ว่า หนึ่งสงครามหนึ่งวันจะทำให้อิสราเอลต้องมีค่าใช้จ่ายมากกว่าหนึ่งพันล้านดอลลาร์ เพราะฮิซบุลเลาะห์สามารถยิงจรวด 1300 ลูกไปยังอิสราเอลได้ทุกวัน และเพื่อตอบโต้การโจมตีด้วยขีปนาวุธนี้อิสราเอลจะต้องใช้ขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศอย่างน้อย 1300 ลูก ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์

บนพื้นฐานดังกล่าว วิกฤตที่ทวีความรุนแรงขึ้นในภูมิภาคนี้จะนำไปสู่การล่มสลายของอิสราเอล เพราะฮิซบุลเลาะห์มีระบบขีปนาวุธขั้นสูง ซึ่งสามารถกำหนดเป้าหมายตำแหน่งสำคัญเช่นสนามบินเบนกูเรียน เครื่องปฏิกรณ์ Reimon Dimona สถานีพลังงาน Khazira สำนักงานใหญ่ของกระทรวงกลาโหม ฐานทัพอากาศ โรงงานนิวเคลียร์และสถานที่อื่น ๆ ในอิสราเอล ภัยคุกคามของฮิซบุลเลาะห์ต่ออิสราเอลนั้นเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้และอิสราเอลมีความสามารถไม่เพียงพอที่จะต่อสู้กับฮิซบุลเลาะห์และกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน

เนื่องจากภัยคุกคามครั้งนี้ บรรดาผู้เชี่ยวชาญทางทหารของอิสราเอลเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงงดเว้นการปฏิบัติการทางทหารในซีเรียเพื่อป้องกันไม่ให้อิสราเอลติดหล่มในความหายนะ จึงต้องงดเว้นการปฏิบัติการทางทหารในซีเรียที่อาจจะนำมาซึ่งการจุดประกายไฟแห่งสงคราม