เกิดเหตุระเบิด ในอิรัค มีผู้เสียชีวิต ๓๗ คน

484

เหตุการณ์ ความไม่สงบในอิรัค ในครั้งล่าสุด เกิดเหตุระเบิดในกรุงแบกแดด เมืองหลวงของประเทศอิรัค นำไปสู่การเสียชีวิตของประชาชนอย่างน้อย  ๓๗ คน
หลังจากที่กลุ่มก่อการร้าย ได้บุก ฐานทัพ ในเมือง อัตฏอระมียะฮ ห่างจากแบกแดด ประมาณ ๔๕ กิเมตร ทำให้มีทหารเสียชีวิต จำนวน ๘ คน และพลเรือน จำนวน ๑๔ คนได้รับบาดเจ็บสาหัส
เช่นเดียวกัน มีการลอบวางระเบิด เมือง อัตตาญีย์ ทางเหนือของเมืองหลวง ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านของทหาร ทำให้มี ทหารเสียชีวิต ๔ คน และพลเรือนอีก ๑๑ คนได้รับบาดเจ็บ สาหัส
ผลจากแรงระเบิด คาร์บอม ในเมืองหลวง ทำให้มีผู้เสียชีวิต ๑๑ คน
นอกจากนี้ยังมีการวางระเบิด ในเมือง ดียาละ ถึงสองแห่ง บริเวณ ใกล้แม่น้ำ ซึ่งเป็นเส้นทางที่ นักกฎหมายอิรัค ใช้เป็นทางผ่าน  ในเหตุการณ์ครั้งนี้  ทำให้หน่วยรักษาความปลอดภัยเสียชีวิต สามคน และได้รับบาดเจ็บอีกสามคน
และยังมีการโจมตี ในเขตเฮามะฮ และจังหวัด บะกูบะฮ และจังหวัด ต่างๆในทางตอนเหนือ ของตักรีบ และเมาซิล ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต ๑๑ คน เป็นตำรวจ ๔ นาย และสตรี หนึ่งคน
ความ ไม่สงบในอิรัคนับวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ ได้เริ่มต้น ในเดือนธันวาคมปี ๒๐๑๓ และในปี ๒๐๑๔ นี้ มีผู้เสียชีวิต จากการสังหารของกลุ่มผู้ก่อการร้ายไปแล้ว กว่า ๒๑๐๐ คน