รายงาน: วิกฤตการผลิตยาเสพติดในอัฟกานิสถาน

752

หัวหน้าฝ่ายบริหารของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติอัฟกานิสถานได้กล่าวเน้นย้ำเกี่ยวกับการต่อสู้อย่างจริงจังต่อการค้ายาเสพติดในประเทศ

อับดุลลาห์ อับดุลลาห์  หัวหน้าฝ่ายบริหารของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติอัฟกานิสถานได้กล่าวในที่ ประชุมสัปดาห์แห่งการร่วมมือในการต่อต้านยาเสพติดแห่งชาติ ซึ่งมีเอกอัครราชทูตของประเทศในภูมิภาคและผู้แทนขององค์การสหประชาชาติเข้าร่วมด้วย  โดยการประชุมจัดขึ้นในกรุงคาบูล และมีวาระเรียกร้องประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในภูมิภาค และประชาคมระหว่างประเทศ ให้แสดงความร่วมมือที่เพิ่มขึ้น ในการให้สนับสนุนการต่อสู้กับยาเสพติดในอัฟกานิสถานอย่างต่อเนื่อง

ในการมีส่วนร่วมของนานาประเทศ เพื่อจัดการปัญหายาเสพติดในอัฟกานิสถาน นอกจากนีี้ อับดุลลาห์ยังได้เน้นย้ำเกี่ยวกับสถิติการผลิตและการค้ามนุษย์ โดยชี้ว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างมากในประเทศนี้

ส่วนใหญ่พื้นที่การเพาะปลูกฝิ่น ตกอยู่ในการครอบครองของผู้ใด ?

ตามรายงานที่ตีพิมพ์  ระบุว่า 90% ของฝิ่นและ 80% ของเฮโรอีนโลก  ผลิตในอัฟกานิสถาน   และการผลิตฝิ่นประมาณ 1.5 พันล้านเหรียญ นับเป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญที่สุดสำหรับกลุ่มก่อการร้ายและผู้ก่อการร้ายหัวรุนแรงในอัฟกานิสถาน

กล่าวกันว่า การค้ายาเสพติดในประเทศมีสัดส่วนมากกว่า 70%  และเป็นจำนวนที่ตอบสนองไปยังความต้องการทางการเงินของตอลิบัน

ด้วยการเพิ่มจำนวนของกลุ่มผู้ก่อการร้ายในอัฟกานิสถาน  ระดับการเพาะปลูกฝิ่นในประเทศนี้ ก็เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งมีพื้นที่มากถึง 350,000 เฮกตาร์

Bazmohammad Ahmadi  อดีตรัฐมนตรีว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายของอัฟกานิสถาน กล่าวว่า” 30% ของสงครามในอัฟกานิสถานจะเกี่ยวข้องกับเรื่องฝิ่น

พวกมาเฟียยาเสพติด ที่สนับสนุนการก่อการร้ายและกลุ่มตอลิบาน ได้ช่วยเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่สงคราม

พวกเขาเพิ่มการผลิตยาเสพติด และรายได้ของพวกเขาด้วยวิธีการต่างๆ เช่นบังคับให้เกษตรกรเพาะปลูกฝิ่นและสร้างโรงงานผลิตเชิงอุตสาหกรรม

การผลิตยาเสพติดที่เพิ่มขึ้นในอัฟกานิสถาน มีส่วนทำให้สตรีวัยหนุ่มสาวจำนวนมากได้รับผลกระทบในด้านลบ โดยเฉพาะสตรีในประเทศ

ตามแถลงการณ์ที่ออกโดยรัฐบาลอัฟกานิสถานระบุว่า  มากกว่า 3 ล้านคน มีอาหารเสพติดยา และมีแนวโน้มนี่ก็มีทีท่าจะเพิ่มขึ้น

ในขณะที่ในอดีต อัฟกานิสถานไม่เคยมีคนติดยาเสพติด

การรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในอัฟกานิสถาน ถือเป็นภาระหนักแก่รัฐบาลคาบูลซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐบาล

อย่างไรก็ตาม การผลิตยาเสพติดและการค้ามนุษย์ในอัฟกานิสถานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลร้ายแรงต่อความมั่นคงของประเทศในภูมิภาค ทั้งด้านความมั่นคงของประเทศ และความมั่นคงทางสังคม

นอกเหนือจากความร่วมมือระดับภูมิภาค และระดับโลกในการเผชิญหน้ากับผู้ค้ายาเสพตติดแล้ว การสร้างสันติภาพและความมั่นคงในอัฟกานิสถาน ยังเป็นปัจจัยที่ช่วยลดการเพาะปลูกฝิ่นและการผลิตยาเสพติด

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า การเพิ่มขึ้นของผู้ติดยาเสพติดในอัฟกานิสถานเป็นแผนการสมรู้ร่วมคิดของกลุ่มชาวตะวันตกและผู้ยึดครอบในประเทศนี้ เพื่อที่จะทำลายเยาวชนรุ่นใหม่ในอัฟกานิสถานและปูทางสู่การยึดครองประเทศต่อไป

การไม่แยแสของสหรัฐฯและนาโต้ต่อการเพิ่มขึ้นของการผลิตยาเสพติดในอัฟกานิสถาน ยังแสดงให้เห็นว่า พวกเขาไม่ได้ต่อต้านการจัดหาเงินทุนสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของกลุ่มผู้ก่อการร้ายและความรุนแรงแต่อย่างใด

Source: parsoday