อิหร่านจะปกป้องซีเรียและอิรักเหมือนกับปกป้องตัวเอง

197

ดร. อาลีอักบัร วิลายาตี ที่ปรึกษาผู้นำสูงสุดสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน กล่าวกับ นาย มาคัส เอเดอเรอร์ ปลัดกระทรวงต่างประเทศเยอรมัน เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะที่กรุงเตหะราน ว่า
“อิหร่านปกป้องซีเรียและอิรักเหมือนกับที่ปกป้องตัวเอง”

“เราพิจารณาการปกป้องอธิปไตยซีเรียและอิรักเหมือนการปกป้องตัวเรา เพราะนั่นคือการรักษาความมีเสถียรภาพของประเทศในภูมิภาคนี้ และการป้องกันไม่ให้เกิดการล่มสลายของประเทศเหล่านี้ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความมีเสถียรภาพในภูมิภาคตามมา”

http://217.218.67.231/Detail/2017/05/06/520759/Iran-Velayati-Germany-Ederer-Iraq-Syria