ผู้นำสูงสุดอิหร่าน ชี้ สหรัฐและไซออนิสต์เป็นหัวหอกแพร่กระจายแนวคิดความเกลียดชัง

163

ผู้นำการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน อยาตุลลลอฮ์ ซัยยิดอาลี คาเมเนอี กล่าวให้โอวาทเนื่องในวันครบรอบการแต่งตั้งศาสดามุฮัมหมัดเป็นศาสนทูต โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐและเอกอัครราชทูตจากประเทศอิสลามต่างๆเข้าร่วม ระบุสหรัฐและไซออนนิสต์ พยายามทุกวิถีทางที่จะทำสงครามกับอิหร่านเพียงเพราะความสวยงามของศาสนาอิสลามที่โดดเด่นอยู่ในสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านเป็นสิ่งที่พวกเขารับไม่ได้

หลังจากการก่อตั้งสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ซึ่งเป็นการนำเอาแบบฉบับของศาสดามุฮัมหมัดที่แท้จริง(ซุนนะห์)กลับมาปฏิบัติใช้ในสังคม ทำให้เกิดกระแสต่อต้านจากเหล่าศัตรูของมนุษยชาติที่ดำเนินนโยบายระหว่างประเทศแบบกดขี่ชาติด้อยกว่า
และพยายามทำลายศาสนาอิสลามอันบริสุทธิ์เพราะอิสลามมุ่งเน้นในเรื่องของความเสมอภาคและต่อต้านการกดขี่ทุกรูปแบบ
โดยสหรัฐและไซออนนิสต์ เป็นหัวหอกในการแพร่กระจายแนวคิดเกลียดชังดังกล่าว

ผู้นำสูงสุดยังระบุ การสร้างกลุ่มก่อการร้ายต่างๆภายใต้ชื่อของอิสลาม และการเข้าแทรกแซงให้เกิดการแบ่งแยกทางด้านนิกายจนนำไปสู่ความขัดแย้งในประเทศอิสลามต่างๆ เช่นในอิรัก ซีเรีย บะห์เรน และเยเมน ล้วนเป็นทฤษฎีสมคบคิดของสหรัฐและไซออนนิสต์ในการทำลายล้างอิสลามทั้งสิ้น

http://217.218.67.231/Detail/2017/04/25/519399/Iran-Ayatollah-Khamenei-US-Israel-enmity-Iran-Islam