ไอซิสเปลี่ยนเวลานมาซในอิรักและซีเรีย

1019

presstv – กลุ่มก่อการร้ายไอซิสได้มีการเปลี่ยนเวลานมาซในเขตพื้นที่ยึดครองของตนในอิรักและซีเรีย

ตามรายงาน เว็บไซด์ อัลซุมารียะฮ์นิวส์ อิรัก  เผยว่า  แหล่งข่าวท้องถิ่นในจังหวัดนัยนาวาอิรัก รายงานว่า  กลุ่มก่อการร้ายไอซิสได้วางกฎเหล็กและข่มขู่หากผู้ใดฝ่าฝืนและละเมิดกฎใหม่ดังกล่าวโดยเฉพาะบรรดาอิมามนำนมาซและมุอัซซิน จะต้องถูกโบยและเฆี่ยนตี

ตามรายงานจากแหล่งข่าวท้องถิ่นที่ไม่ยอมเปิดเผยชื่อ เผยว่า กลุ่มก่อการร้ายไอซิสอ้างว่าการเปลี่ยนแปลงเวลานมาซดังกล่าวเพื่อไม่ให้สอดคล้องและตรงกับเวลานมาซในอิรักและซีเรีย

นอกจากนั้นกลุ่มก่อการร้ายไอซิส ยังสั่งห้ามการศอลาวาตแด่ท่านนบี หลังนมาซ และถือว่าเป็นอุตริกรรม (บิดอะฮ์)
กลุ่มก่อการร้ายไอซิสปรากฎตัวอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2011 หลังจากเกิดสงครามกลางเมืองในซีเรีย จากนั้นในปี 2014   ได้รุกคืบและยึดครองเขตพื้นที่ภาคเหนือและตะวันตกของซีเรีย และก็ได้ก่ออาชญากรรมที่โหดร้ายต่างๆต่อพลเมืองที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ดังกล่าว