มีการเตรียมงบประมาณกว่า1.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐเพื่อต่ออายุสงครามในซีเรียจนปี 2020

2398

เพรสทีวี – องค์กรการกุศลสากลแฉมีการเตรียมงบประมาณกว่า1.3 ล้านล้านดอลลาร์เพื่อต่ออายุสงครามในซีเรียให้ยืดเยื้อยาวไปจนถึงปี 2020

ตามรายงาน 26 หน้าที่องค์กรการกุศลที่ชื่อว่า สารคดีโลก ได้ออกมาแฉเมื่ออังคารที่ผ่านมา โดยได้มีการประเมิณงบประมาณที่เหล่าขบวนการก่อการร้ายได้รับการสนุนจากต่างประเทศตั้งแต่ปี 2011 มีจำนวนถึง 275,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นงบประมาณที่มากกว่างบที่ใช้ฟื้นฟูประเทศซีเรียที่ถูกจัดสรรมาก่อนหน้านี้ถึง 150 เท่า

รายงานนี้ได้จัดเตรียมและวิจัยขึ้นด้วยการร่วมมือของบริษัทที่ปรึกษา Frontier Economics ได้เขียนว่า แม้นว่าวิกฤติซีเรียที่เกิดขึ้นจะจบลงในปีนี้ แต่งบประมาณที่ถูกจัดเตรียมเพื่อขยายตัวของขบวนการก่อการร้ายจะหายไปราว 448-689 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่างบประมาณที่องค์กรต่างๆ ของสหประชาชาติได้ร้องขอเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในซีเรียถึง 140 เท่า และมากกว่างบประมาณที่ต้องใช้ช่วยเหลือในด้านสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับบรรดาผู้ลี้ภัยถึงร้อยเท่า

รายงานดังกล่าวยังชี้ให้เห็นถึงสถิติที่น่าตกใจอีกว่า เด็กๆ ชาวซีเรียมากกว่า 5.7 ล้านคนที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านการศึกษาจนปลายปี 2015 แต่พวกเขาต้องสูญเสียโอกาสในการศึกษาไป

รายงานยังเผยอีกว่า โรงพยาบาลในซีเรียมากกว่า 57 เปอร์เซ็นต้องหยุดทำการเนื่องจากการโจมตีของขบวนการก่อการร้ายและครึ่งหนึ่งของแพทย์ก็ได้หนีออกจากประเทศ และลูกเด็กเล็กแดงมากกว่า 5 ล้านคนได้รับบาดเจ็บทางด้านร่างกาย มีโรคติดเชื้อและเสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร

เด็กๆในประเทศซีเรียอย่างน้อย 8.2 ล้านคนต้องกลายเป็นคนไร้ที่พักอาศัย ประสบกับความหวาดกลัว การศึกษาถูกชะงัก สุขภาพไม่ดี ไม่มีความมั่นคงทางด้านอาหาร ขาดการรักษา ความปลอดภัยที่เพียงพอ ได้รับบาดเจ็บอีกทั้งยังถูกละเมิดต่างๆ นานา

ประเทศในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดจากวิกฤติเหตการณ์ในซีเรีย คือ เลบานอน จากการสำรวจสำมะโนประชากรของประเทศ

ตามรายงานของศูนย์กลางวิจัยทางการเมืองของซีเรีย ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในซีเรียทั้งในรูปแบบโดยตรงและทางอ้อมฆ่าชีวิตประชากรไปแล้วกว่า 470,000 คนและได้รับบาดเจ็บมากกว่า 1 ล้าน 9 แสนคน และมากกว่าครึ่งประเทศราว 23 ล้านคนของประชากรประเทศที่ต้องกลายเป็นคนพลัดถิ่น

ประเทศซาอุดิอารเบีย ตุรกี กาต้า ถูกกล่าวหาว่าเป็นประเทศที่ส่งอาวุธและช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ขบวนการก่อการร้ายที่ปฏิบัติการอยู่ในประเทศซีเรีย