เปิดประวัติ อยาตุลลอฮ์ นิมร์ บาเกร อัลนิมร์ ผู้นำชีอะฮ์ในซาอุดิอาระเบีย

3067

อยาตุลลอฮ์ นิมร์ บาเกร อัลนิมร์ ผู้นำชีอะฮ์ในซาอุดิอาระเบีย ถือกำเนิดในปี ฮ.ศ. 1379 ตรงกับปีพ.ศ.2511 ณ เมือง อาวามียะฮ์ รัฐ โกฏียฟ์ ทางตะวันออกของซาอุดิอาระเบีย

เชื้อสายของ นิมร์

อยาตุลลอฮ์ นิมร์ บาเกร อัลนิมร์ ถือกำเนิดในครอบครัวที่มีชื่อเสียงและครอบครัวศาสนา เช่น อุลามาอ์ ท่านอยาตุลลอฮ์เชคมุฮัมมัด บิน นาเศร อาลี นิมร์ และนักพูดแห่งฮุซัยนี เช่น ปู่ของท่านผู้มีนามว่า ฮัจญีอาลี บิน นาเศร อาลี นิมร์

การศึกษา

นิมร์ ได้จบการศึกษาระดับมัธยมในเมืองอาวามียะฮ์ ในปี ฮ.ศ 1400 หรือ ปี พ.ศ.2532 เดินทางยังสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเพื่อศึกษาวิชาการด้านศาสนา ณ สถาบันการศึกษาศาสนา “กออิม” กรุงเตหะราน ซึ่งสถาบันศาสนาดังกล่าวจัดตั้งขึ้นโดยอยาตุลลอฮ์ ซัยยิด มุฮัมมัด ตะกี มุดัรรีซีย์ ในปีเดียวกันที่นิมร์เข้ามายังกรุงเตหะราน

หลังจากสิบปีที่ได้ศึกษาในสถาบันศาสนาแห่งนี้เชคนิมร์ก็ได้เดินทางศึกษาต่อในประเทศซีเรีย ณ สถาบันการศึกษาศาสนา “ซัยนาบียะฮ์” โดยศึกษาเรียนรู้หลักคำสอนศาสนาจากเหล่าอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันแห่งนี้
ช่วงที่ศึกษาในอิหร่านและซีเรีย ได้ร่ำเรียนกับคณาจารย์ระดับสูงดังนี้

บทเรียนชั้นสูง (ดัรส์ คอเรจ ) ได้เรียนกับอยาตุลลอฮ์ ซัยยิด มุฮัมมัด ตะกี มุดัรรีซีย์ เตะห์รานีย์บทเรียนชั้นสูง (ดัรส์ คอเรจ ) ได้เรียนกับซัยยิด อับบาส มุดัรรีซีย์ ในซีเรีย

บทเรียนชั้นสูง (ดัรส์ คอเรจ ) ได้เรียนกับอยาตุลลอฮ์ คอกอนี ในซีเรีย

บทเรียนชั้นสูง ได้เรียนกับเชค ศอฮิบุล ศอดิก ในเตหะราน

และบทเรียน ลุมอะฮ์ เรียนกับ อัลลามะฮ์เชค วะฮีด อัฟกอนีย์

ส่วนวิชาอัคลาค ได้เรียนกับอยาตุลลอฮ์ ชีรอซีย์ ณ เมืองกุม และด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้รับอนุญาตในการวินิจฉัยศาสนาได้ และได้รับอนุญาตให้เปิดสอนในสถาบันศาสนา

นิมร์ เป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในสถาบันการศึกษาศาสนา โดยท่านได้ทำการสอนในสถาบันศาสนาทั้งในอิหร่านและซีเรีย ในบทเรียนวิชา “ อัล ลุมอะฮ์ อัลดามัชกียะฮ์” “ญามีอุล มะดาริก” “มุสตัมสิก อุรวะตุลมุศกอ” และ “อัลฮาลากอต” ของชะฮีด มุฮัมมัด บากิร ศ็อร์ด

นิมร์ หลังจากกลับมายังซาอุดิอาระเบีย ก็ได้สร้างสถาบัน “อัลอิมาม กออิม” ในเมือง อัลอาวามียะฮ์ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ท่านเชค เป็นผู้สถาปนา “สถาบันอิสลาม” ในปี ฮ.ศ. 1422 หรือตรงกับปี พ.ศ.2554

อยาตุลลอฮ์นิมร์ ได้ถูกจับกุมตัวในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555 โดยกองกำลังความมั่นคง ก่อนการจับกุมท่านนั้น กองกำลังความมั่นคงของซาอุดิอาระเบียได้ไล่ล่ารถยนต์ของท่านและได้ยิงกระสุนใส่ท่านจนเป็นผลทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บสาหัส

นิมร์ ถูกจับกุมตัวครั้งแรกโดยกองกำลังความมั่นคงซาอุฯ เมื่อปี พ.ศ.2549 ครั้นที่เชคนิมร์ เดินทางกลับจากประเทศบาห์เรนในการเข้าร่วมประชุมสัมมนากุรอานระดับนานาชาติ

ข้อหาในการจับกุมตัว เนื่องจากนิมร์ เนื่องจากเขาได้อ่านสาส์นฉบับหนึ่งเรียกร้องให้รัฐบาลซาอุฯ บูรณะซ่อมแซมและบำรุงศาสนถานบาเกียอ์ อีกทั้งยอมรับนิกาย “ชีอะฮ์” เป็นนิกายที่ถูกอย่างเป็นทางการในซาอุฯ และเรียกร้องให้มีการปรับปรุงรูปแบบการศึกษาที่มีอยู่ในซาอุดิอาระเบีย

ครั้งที่สองถูกจับกุมตัวเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ณ เมืองโกฏียฟ์ โดยกองกำลังความมั่นคงซาอุฯ ตามข้ออ้างของรัฐบาลซาอุฯในข้อหาปลุกระดมบรรดาชีอะฮ์ในซาอุดิอาระเบีย พร้อมกับเรียกร้องให้ชีอะฮ์ในเจตตะวันออกของซาอุดิอาระเบีย เตรียมพร้อมเพื่ออกมาเรียกร้องสิทธิของตนเองและสิทธิทางสังคม ทั้งนี้หลังจากที่หน่วยความมั่นคงซาอุฯ ได้จับตัวนิมร์ เพียงแค่ยี่สิบสี่ชั่วโมง ก็ได้รับการปล่อยตัว เนื่องจากกลัวการลุกขึ้นฮือและการลุกขึ้นต่อต้านอย่างกว้างขวาง

ในปี พ.ศ.2552 นิมร์ ก็ได้ถูกหน่วยความมั่นคงซาอุดิอาระเบียจับกุมตัวอีกครั้ง

การจับกุมตัวที่รุนแรง

ได้ถูกจับกุมตัวในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555 โดยกองกำลังความมั่นคง ก่อนการจับกุมท่านนั้น กองกำลังความมั่นคงของซาอุดิอาระเบียได้ไล่ล่ารถยนต์ของท่านและได้ยิงกระสุนใส่ท่านจนเป็นผลทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บสาหัส

หลังการถูกจับกุมของนักวิชาการที่โดดเด่นของชีอะฮ์ผู้นี้ ได้เกิดมีการประท้วงอย่างกว้างขวางในภาคตะวันออกของซาอุดีอาระเบียขึ้น ทำให้เยาวชนของซาอุดีอาระเบียจำนวนหลายคนได้เป็นชะฮีด (เสียชีวิต) และได้รับบาดเจ็บจากการประท้วงหลายครั้งโดยการยิงของกองกำลังความมั่นคง

การตัดสินประหารชีวิต

คำตัดสินประหารชีวิตอยาตุลลอฮ์นิมร์ได้ถูกยืนยันในเดือนตุลาคมในศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา และใบพิพากษาดังกล่าวได้ถูกส่งไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้กษัตริย์ลงนามคำสั่งนี้ผ่านสำนักพระราชวัง

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2557 ศาลในซาอุดิอาระเบียได้ออกคำสั่งประหารชีวิตอยาตุลลอฮ์นิมร์ บากิร อัลนิมร์ ในข้อหา “ปลุกระดมในประเทศ”

การพิจารณาคดีนักวิชาการผู้โดดเด่นของชีอะฮ์ท่านนี้ ได้ถูกกระทำโดยไม่มีสื่อมวลชนเข้าร่วมและไม่อนุญาตให้ท่านได้ปกป้องตัวเอง

ศาลได้เริ่มต้นการพิจารณาคดีอยาตุลลอฮ์นิมร์ ในเดือนมีนาคม 2013 และอัยการสูงสุดของซาอุดีอาระเบียในขณะนั้นได้เรียกร้องให้ประหารชีวิตท่าน ด้วยข้อกล่าวหา “การปลุกระดม”

และแล้วในวันที่ 2 มกราคม 2559 ทางกระทรวงมหาดไทยซาอุฯ ก็มีคำสั่งให้ทำการประหารชีวิต นิมร์

 

อ้างอิง http://www.presstv.ir/DetailFa/2016/01/02/444162/Saudi-Arabia-execute-Sheikh-Nimr/