ผู้นำอิหร่านชี้ อเมริกามีแผนระยาวที่จะควบคุมภูมิภาคเอเชียตะวันตกทั้งหมด

942

อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้กล่าวในการพบปะกับ ประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย   ว่า “แผนในระยะยาว” ของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคจะทำให้ทุกประเทศเสียประโยชน์ โดยเฉพาะอิหร่านกับรัสเซีย ซึ่งจะต้องกำจัดภัยคุกคามนี้ด้วยความฉลาด และการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด

เมื่อบ่ายวานนี้ (23   พฤศจิกายน)  ประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย  ได้เข้าพบอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม  ซึ่งผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ชี้ถึงการขยายความร่วมมือที่เหมาะสมระหว่างเตหะราน –มอสโก ในการด้านการเมือง- ความมั่นคง  และจุดยืนของประธานาธิบดีรัสเซีย โดยเฉพาะช่วงเวลาหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมา ในประเด็นต่างๆ นั้น ถือเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมและเป็นนวัตกรรมใหม่  และกล่าวย้ำว่า อเมริกามีคามพยายามอยู่ตลอดที่จะกำจัดคู่ต่อสู้ของตนเองในประเด็นที่เห็นต่าง  แต่ท่านสามารถทำลายล้างนโยบายอันสกปรกนี้ได้สำเร็จ

ผู้นำสูงสุดอิหร่าน ได้ขานรับ การขยายความร่วมมือใน “ระดับทวิภาคี ภูมิภาคและระหว่างประเทศ” และได้ชื่นชมอิทธิพลของกรุงมอสโกในประเด็นระดับภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นซีเรีย

ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การตัดสินใจและการดำเนินการของมอสโกในประเด็นซีเรียนั้น สามารถเพิ่มบารมีให้รัสเซียและภาวะผู้นำของท่านในภูมิภาคและระดับนานาชาติ   และกล่าวเสริมว่า “สหรัฐอเมริกันมีแผนในระยะยาวที่พยายามจะครองซีเรีย แล้วขยายการควบคุมในภูมิภาค เพื่อชดเชยการขาดสูญญากาศทางประวัติศาสตร์ในการปกครองเอเชียตะวันตก ซึ่งภัยคุกคามนี้จะเกิดขึ้นสำหรับทุกประเทศโดยเฉพาะอิหร่านกับรัสเซีย”

ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ย้ำว่า สหรัฐอเมริกาและข้าสมนุของพวกเขา มีความพยายามที่จะให้บรรลุเป้าหมายทางทหารที่ยังไม่เกิดขึ้นอีก โดยหันมาใช้เวทีการเมืองและโต๊ะเจรจา ซึ่งควรระมัดระวังและมีความชาญฉลาดในการสกัดกั้นการเคลื่อนไหวนี้

อเมริกาไม่มีสิทธิที่จะละเลยและไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งของชาวซีเรีย

อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า การกดดันของอเมริกา ที่จะให้ ประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาด ผู้นำซีเรียที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับเลือกจากประชาชน พ้นจากอำนาจนั้น เป็นจุดอ่อนในการประกาศนโยบายของวอชิงตัน   และกล่าวย้ำว่า ในการเลือกตั้งทั่วไปประธานาธิบดีซีเรีย ได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากประชาชน ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่วางอยู่บนพื้นฐานและมุมมอง “การเมือง ศาสนาและเชื้อชาติ”  และอเมริกาเองก็ไม่มีสิทธิที่จะละเลยและไม่สนใจในคะแนนเสียงและการตัดสินใจของชาวซีเรีย

ผู้นำสูงสุด ถือว่า  การช่วยเหลือกลุ่มก่อการร้ายทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งไอซิสนั้น เผยให้เห็นจุดอ่อนที่ชัดเจนในนโยบายของอเมริกา และกล่าวเสริมว่า การให้ความร่วมมือกับเหล่าประเทศที่ให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย มันไม่มีราคาใดๆในสายตาประชาคมโลกและนานาชาติ  และสิ่งนี้บ่งชี้ว่า อเมริกาไม่มีความซื่อสัตย์ใดๆเลยในการเจรจาทางการทูต

ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า  การแก้ปัญหาที่ถูกต้องในประเด็นซีเรียนั้น เป็นสิ่งสำคัญมากและมีอิทธิพลต่อภูมิภาคในอนาคต  และกล่าวเสริมว่า หากผู้ก่อการร้ายที่ก่ออาชญากรรมในซีเรียเหล่านี้ไม่ถูกปราบปราม ขอบเขตการเคลื่อนไหวในการบ่อนทำลายลายก็จะแพร่กระจายยังเอเชียกลางและภูมิภาคอื่นๆอย่างแน่นอน

อิหร่านไม่มีวันเจรจาทวิภาคีกับอเมริกาอย่างแน่นอน

อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวย้ำว่า นอกเหนือจากประเด็นนิวเคลียร์ (ซึ่งแน่นอนย่อมมีเหตุผลของมันเอง)  ไม่ว่าในประเด็นซีเรียและประเด็นอื่นๆ เราไม่มีวันที่จะทำการเจรจาทวิภาคีกับอเมริกา และในอนาคตก็ไม่มีวันเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

การพบปะกันนาน 90 นาทีระหว่างผู้นำทั้งสอง เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ และนานกว่าที่กำหนดไว้   อยาตุลลอฮ์ คาเมนอี  ถือว่า ปูตินเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลและโดดเด่นที่สุดในโลกวันนี้  พร้อมกับขอบคุณต่อรัสเซียที่มีความพยายามช่วยเหลืออิหร่านในประเด็นนิวเคลียร์  ว่า ปัญหานี้ได้มาถึงจุดสิ้นสุดแต่เราก็ยังไม่ได้มีความเชื่อมั่นใด ๆต่อสหรัฐอเมริกา เรายังคงเปิดตากว้างในการเฝ้าระวังพฤติกรรมและการดำเนินการของสหรัฐอเมริกาในประเด็นนี้อย่างใกล้ชิด

ผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ชี้ถึง ความมุ่งมั่นของปูตินและเจ้าหน้าที่ของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านในการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคี  ว่า  ระดับของความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งในประเด็นเศรษฐกิจ สามารถที่จะยกระดับการพัฒนาให้เพิ่มมากขึ้นและดีกว่าระดับปัจจุบันที่เป็นอยู่

ปูติน  อิหร่านคือพันธมิตรที่เชื่อใจและสามารถพึ่งพาได้

ประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย  ได้ชี้ถึงประสบการณ์อันทรงค่าของผู้นำการปฏิวัติอิสลาม  พร้อมกับแสดงความปลื้มปิติยินดีในการพบปะครั้งนี้ ว่า ทั้งสองประเทศมีการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งในด้านเทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  และเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านในประเด็นความมั่นคง และการแก้ปัญหาวิกฤตในระดับภูมิภาคและระดับโลก อีกทั้งยังมีความร่วมมือด้านอื่นๆอีกมากมาย

ปูติน ถือว่า สาธารณรัฐอิสลามเป็นประเทศที่อิสระ มีความแข็งแกร่งและมีโลกทัศน์มุมมองโดยรวมที่ดีมาก และกล่าวย้ำว่า เราถือว่า ท่านเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้และสามารถพึ่งพาอาศัยในระดับภูมิภาคและระดับโลก

ผู้ที่อ้างตนว่าปกป้องประชาธิปไตย ไม่อาจคัดค้านการเลือกตั้งในซีเรีย

ปูติน  ถือว่า การโจมตีกลุ่มก่อการร้ายไอซิสในซีเรียอย่างต่อเนื่อง   ความร่วมมือและการให้คำปรึกษาระหว่างเตหะราน-มอสโกในการแก้ปัญหาทางการเมืองในซีเรียถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง และกล่าวย้ำว่า บุคคลที่เรียกร้องประชาธิปไตยในโลก ไม่อาจที่จะปฏิเสธและต่อต้านการเลือกตั้งในซีเรีย

ปูติน ถือว่า จุดยืนของทั้งสองประเทศที่มีต่อซีเรียมีจุดยืนที่ใกล้เคียงกันมาก   และชี้ถึงความสำคัญในความร่วมมือในประเด็นนี้ ว่า  เราได้ตอกย้ำในประเด็นนี้เช่นกันว่า แนวทางในการแก้วิกฤตซีเรียสามารถเป็นไปได้ด้วยวิธีการเมือง และยอมรับคะแนนเสียงของประชาชน ความต้องการของชนชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในซีเรีย และไม่มีใครจะมีสิทธิกำหนดชะตากรรมของประชาชน โครงสร้างของรัฐบาลและตัดสินชะตากรรมของประธานาธิบดีซีเรีย

ประธานาธิบดีรัสเซียย้ำว่า  เหมือนดังที่ท่านได้กล่าวว่า  อเมริกามีความพยายามและมีความประสงค์ที่จะเข้าสู่การเจรจาหลังจากที่สนามแห่งการต่อสู้ในซีเรียไม่บรรลุตามเป้าหมายของตนที่วางไว้ ซึ่งเราเองก็มีการเฝ้าระวังเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด

ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดี เวเนซุเอลา ไนจีเรียและเตริก์เมนิสถาน ก็ได้เข้าพบอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอีผู้ ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม