เปิดรายชื่อ 7 ชาติ ผู้ให้การสนับสนุนหลักไอซิส

19955

farsnews / alalam – Global Research เผยว่า ซาอุดิอาระเบีย กาตาร์ ตุรกี อิสราเอล อังกฤษ ฝรั่งเศส และอเมริกา คือชาติผู้ให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายไอซิส

Global Research รายงานฉบับสั้นๆ ที่อ้างจากคำพูดของ ศาสตราจารย์ Tim Anderson กรณีชาติที่ให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายไอซิส

ตามรายงานระบุว่า ชาติที่ให้การสนับสนุนไอซิส มีดังนี้

1 ซาอุดิอาระเบีย

ในปี 2006 ภายใต้การชี้นำของอังกฤษ ซาอุดิอาระเบียได้สร้างอัลกออิดะห์ขึ้นมาในประเทศอิรัก เพื่อสกัดกั้นและแยกอิรักให้ออกห่างจากอิหร่าน

ในปี 2011 ซาอุดิอาระเบียได้ติดอาวุธให้กับกลุ่มหัวรุนแรงในเมือง ดิรอา ซีเรีย

2 ตุรกี

ตุรกีเป็นชายแดนที่ปลอดภัยที่เปิดโอกาสให้กับกลุ่มหัวรุนแรงให้เข้าไปยังภาคเหนือของซีเรีย นอกจากนั้นตุรกียังมีส่วนร่วมกับซาอุดิอาระเบียในการสร้างกลุ่ม “อันนุศรา ฟรอน์” ซึ่งเป็นกลุ่มที่ขึ้นกับอัลกออิดะห์

ในปี 2015 ตุรกี เป็นชาติที่เป็นแกนในการชี้นำกลุ่ม “ญัจชุล ฟัตห์” เพื่อก่อกวนและเหตุจลาจลในภาคเหนือของซีเรีย

ตุรกีเป็นเจ้าภาพสำหรับกลุ่มหัวรุนแรงต่างๆและเป็นตัวกลางที่คอยประสานงานในการค้าน้ำมันที่ไอซิสลักลอบขนจากซีเรีย

นอกจากนั้นตุรกียังเป็นประเทศที่ส่งอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับไอซิสเพื่อรักษานับรบไอซิสที่ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้

3 กาตาร์

ในปี 2011-2013 กาตาร์ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มก่อการร้ายที่อยู่ภายใต้อิควานมุสลิมเคริด์ เช่น กลุ่มฟารุก นับร้อยล้านดอลลาร์

หลังจากปี 2013 กาตาร์ให้การสนับสนุนกลุ่ม “ญัจชุล ฟัตห์” ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากตุรกีและซาอุดิอาระเบีย

4 อิสราเอล

นับจากเกิดเหตุวิกฤติความรุนแรงในซีเรีย อิสราเอลเป็นชาติที่ให้การสนับสนุนส่งอาวุธและรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากกลุ่มก่อการร้ายต่างๆในซีเรีย แม้แต่ กลุ่ม นุศรา ฟรอ์น และ ไอซิส ก็ยังคงให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ซึ่งจุดที่มีการติดต่อกับกลุ่มก่อการร้าย คือ ที่ราบสูงโกลาน

5-6 อังกฤษและฝรั่งเศส

อังกฤษและฝรั่งเศสจะให้อาวุธให้กับกลุ่มหัวรุนแรงที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ อัลกออิดะห์

7 อเมริกา

อเมริกาเป็นผู้ควบคุมบริหารจัดการและกำกับทั้งหมดในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น

อเมริกาที่จะให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย โดยจะใช้ฐานทัพในประเทศตุรกี จอร์แดน กาตาร์ อิรักและซาอุดีอาระเบีย

อิรัก ออกมาระบุว่า อเมริกามีการลำเลียงส่งอาวุธทางอากาศให้กับกลุ่มก่อการร้ายไอซิส