กระแสต้านอิสราเอล กำลังมาแล้ว!!

4250

สองนักธุรกิจชาวยิว ชี้ถึงท่าทีและการดำเนินการล่าสุดของชาติยุโรปที่ได้ออกมาตรการบอยคอตสินค้าอิสราเอล ว่า “สึนามิ ต้านอิสราเอล กำลังมาแล้ว”

jamnews – อ้างจากหนังสือพิมพ์ HAARTEZ อิสราเอล ว่า ฮายิม และ ชันโดน ชาบอน สองนักธุรกิจชาวยิว ให้สัมภาษณ์ โดยชี้ถึงการบอยคอต สิ้นค้าของยิวไซออนิสต์ที่ผลิตในเขตเวสตแบงก์ โดยชาติยุโรปนั้น ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนภัย ว่า สึนามิ ต้านอิสราเอล กำลังมาแล้ว

ล่าสุดบางชาติในยุโรป ออกมาประกาศบอยคอต สินค้าต่างๆ ของอิสราเอลที่ผลิตในเขตพื้นที่เวสต์แบงก์ ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลมีความวิตกกังวลต่อเรื่องนี้อย่างมาก

ปีที่ผ่านมาชาติยุโรปหลายประเทศเริ่มยอมรับรับรองรัฐปาเลสไตน์ ยิ่งทำให้อิสราเอลมีความหวาดวิตกว่าประชาคมโลกจะมีความเกลียดแค้นอิสราเอลมากขึ้น