กระแสต้านอิสราเอล กำลังมาแล้ว!!

4178

สองนักธุรกิจชาวยิว ชี้ถึงท่าทีและการดำเนินการล่าสุดของชาติยุโรปที่ได้ออกมาตรการบอยคอตสินค้าอิสราเอล ว่า “สึนามิ ต้านอิสราเอล กำลังมาแล้ว”

jamnews   –   อ้างจากหนังสือพิมพ์   HAARTEZ  อิสราเอล   ว่า  ฮายิม และ  ชันโดน ชาบอน  สองนักธุรกิจชาวยิว ให้สัมภาษณ์  โดยชี้ถึงการบอยคอต สิ้นค้าของยิวไซออนิสต์ที่ผลิตในเขตเวสตแบงก์  โดยชาติยุโรปนั้น  ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนภัย ว่า สึนามิ ต้านอิสราเอล กำลังมาแล้ว

ล่าสุดบางชาติในยุโรป ออกมาประกาศบอยคอต สินค้าต่างๆ ของอิสราเอลที่ผลิตในเขตพื้นที่เวสต์แบงก์ ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลมีความวิตกกังวลต่อเรื่องนี้อย่างมาก

ปีที่ผ่านมาชาติยุโรปหลายประเทศเริ่มยอมรับรับรองรัฐปาเลสไตน์  ยิ่งทำให้อิสราเอลมีความหวาดวิตกว่าประชาคมโลกจะมีความเกลียดแค้นอิสราเอลมากขึ้น