เครือข่ายกลุ่มตักฟีรี บนโลกออนไลน์ มีมากถึง 46,000 เครือข่าย

505
46 هزار پایگاه اینترنتی در خدمت تکفیریها

รัฐมนตรีกิจการศาสนาและเอาก็อฟ แอลจีเรีย เผยเมื่อจันทร์ที่ผ่านมา (25) ว่า กลุ่มตักฟีรี มีเครือข่ายบนโลกออนไลน์ มากถึง 46,000 กว่า เครือข่าย ซึ่งการเคลื่อนไหวนำเสนอแนวคิดของกลุ่มก่อการร้ายโดยเฉพาะไอซิส

อัลอาลัม – มุฮัมมัด อีซา รัฐมนตรีกิจการศาสนาและเอาก็อฟ แอลจีเรีย ได้กล่าวบรรยายในการสัมมนาสื่อสารมวลชนอิสลามระดับนานาชาติ ว่า ตามผลการสำรวจล่าสุด พบว่า กลุ่มตักฟีรี มีเครือข่ายบนโลกออนไลน์ มากถึง 46,000 กว่า เครือข่าย ในการเคลื่อนไหวเผยแพร่อุดมการณ์การต่อสู้ (ญิฮาด) โดยเพื่อดึงดูดเข้าเป็นแนวร่วมกลุ่มไอซิส

สำนักข่าว อานาโตลี อ้างจาก คำพูดของ มุฮัมมัด อีซา รัฐมนตรีกิจการศาสนาและเอาก็อฟ แอลจีเรีย เครือข่ายโลกออนไลน์ดังกล่าว เพื่อระดมแนวรวมที่มีอุดมการณ์เดียวกันกับไอซิส และเพื่อดึงกำลังพลชุดใหม่โดยเฉพาะเยาวชนจากยุโรป

http://fa.alalam.ir/news/1706380