องค์กรสิทธิมนุษยชนเผย ยอดผู้เสียชีวิตเหตุซาอุโจมตีเยเมน ล่าสุดมีจำนวน 3,794 คน

552

presstv  – องค์กรสิทธิมนุษยชนในเยเมนเผย  นับตั้งแต่แรกที่ซาอุดิอาระเบียได้บุกโจมตีเยเมนทางอากาศ ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน  3,794   คน 

ตามสถิติและยอดล่าสุดที่ทางองค์กรสิทธิมนุษยชนในเยเมน รายงานนั้น  ในบรรดาผู้เสียชีวิต มีเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี  จำนวน 571 คน และสตรี จำนวน 249   คน

นอกจากนั้น มีผู้บาดเจ็บอีกจำนวน  6,887  คน ในจำนวนนี้เป็นสตรีจำนวน 1,106   คน  และ เด็กๆ อีกจำนวน 775   คน

ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา  อาคารบ้านเรือนและที่อยู่อาศัย ตกเป้าโจมตีทางการอากาศของซาอุดิอาระเบียและพันธมิตร จำนวน 7,021 ครั้ง

ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา  จากการที่เยเมนถูกโจมตีทางอากาศโดยซาอุดอาระเบียและพันธมิตรนั้น  โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น โรงงาน สถานีบริการน้ำมัน  รถไฟ  สนามบิน  อาคารสาธารณะ ที่อยู่อาศัยสถานีอนามัย โรงพยาบาล  โรงเรียน  มหาวิทยาลัย  มัสยิด อาคารสำนักงานของรัฐ และเอกชน ถูกโจมตีมาแล้ว จำนวน 913   ครั้ง