ชมบ้านอิมามโคมัยนี (รฎ) ในเมืองนาญัฟ (แฟ้มภาพ)

846

ช่วงปี 1965 ท่านอิมามโคมัยนี(รฎ) ถูกเนรเทศ ไปยังประเทศต่างๆ และหนึ่งในประเทศที่ท่านได้พำนักอาศัย คือเมืองนาญัฟ ประเทศอิรัก ซึ่งภาพครั้งประวัติศาสตร์ของบ้านที่ท่านอิมามโคมัยนี(รฎ)พักอาศัยนั้น ยังเป็นสถานที่เยี่ยมเยือนจนถึงวันนี้

تصاویر زیبا از منزل امام خمینی (ره) در نجف اشرف تصاویر زیبا از منزل امام خمینی (ره) در نجف اشرف تصاویر زیبا از منزل امام خمینی (ره) در نجف اشرف تصاویر زیبا از منزل امام خمینی (ره) در نجف اشرف تصاویر زیبا از منزل امام خمینی (ره) در نجف اشرف تصاویر زیبا از منزل امام خمینی (ره) در نجف اشرف تصاویر زیبا از منزل امام خمینی (ره) در نجف اشرف تصاویر زیبا از منزل امام خمینی (ره) در نجف اشرف تصاویر زیبا از منزل امام خمینی (ره) در نجف اشرف تصاویر زیبا از منزل امام خمینی (ره) در نجف اشرف تصاویر زیبا از منزل امام خمینی (ره) در نجف اشرف تصاویر زیبا از منزل امام خمینی (ره) در نجف اشرف تصاویر زیبا از منزل امام خمینی (ره) در نجف اشرف