iSIS แลกตัวประกันกับ จนท.ทูตตุรกี

487

อัลอาลัม หนังสือพิมพ์ ไทมส์ ได้รายงานว่า ชะบาส สุไลมาน (18ปี) ฮิชาม วาวิลกอร 26 ปี ซึ่งเป็นหนึ่ง ใน สมาชิก 180 คน ของ ISIS ที่ ทางรัฐบาลตุรกี ได้ เสนอให้แลกเปลี่ยนกับนักการทูต จำนวน 46 คน ที่ถูกลักพาตัวไป

โดยหนังสือ พิมพ์ไทมส์ ได้ชี้ว่า สมาชิกกลุ่มก่อการร้าย ที่ถูกปล่อยตัวเป็นอิสระ นั้น เป็น สมาชิกกลุ่ม iSIS โดยเป็น ชาว สวิสเซอร์แลนด์ หนึ่งคน ชาวเบลเยี่ยม หนึ่งคน ชาวฝรั่งเศสสองคน ชาวสวีเดน สองคน และ ชาวมาซิโดเนีย สองคนด้วยคน
สำนักข่าว บีบีซี ก็ได้รายงานข่าวนี้เช่นกัน โดยอ้าง ผ่านเจ้าหน้าที่อังกฤษ ที่นำข่าวนี้ออกมาเผยแพร่ เรื่องการเเลกเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ทางการฑูต กับ กลุ่มก่อการร้าย เป็นข่าวที่น่าติดตามต่อไป