SIL ใช้อาวุธที่ผลิตจากอิสราเอล !

522

 

รายงานของกองทัพอิรักเผย กลุ่มก่อการร้ายดาอิช (ISIL, ISIS) ได้ทิ้งอาวุธไว้บริเวณเขตอัลอาซีม เมืองดียาลีย์ ล้วนผลิตจากอิสราเอล

เว็บไซต์ ข่าวอัลมัศละฮ รายงานอ้างอิงจากแหล่งข่าวระบุว่า กองกำลังอาสาสมัครและกองกำลังอิรัก ได้ตรวจพบอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆงมากมาย ภายหลังจากที่ได้ขับไล่กลุ่มก่อการร้ายดาอิช ในเขตอัลอาซิม เมืองดียาลีย์ แล้ว โดยพบว่า อาวุธทั้งหมดที่ถูกทิ้งไว้ล้วนแล้วแต่ผลิตมาจากไซออนิสต์ทั้งสิ้น ทั้งนี้สถานีโทรทัศน์อิรักก็ได้รายงานข่าวนี้เช่นเดียวกัน


โดย : ยูซุฟ ญาวาด
ที่มา : Alalam